Зовнішньоекономічна діяльність (зед) включає наступні форми робіт І співпрацьСкачать 486.5 Kb.
страница6/10
Дата24.11.2018
Размер486.5 Kb.
Название файлаОблік зовнішньоекономічної діяльності підприємства.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Звіт про фінансові результати


Згідно з П(С)БО 3 відображенню у Звіті про фінансові результати підлягають:

- доходи, оцінка яких може бути достовірно визначена в результаті надходження активу або погашення зобов`язання, що призводить до збільшення власного капіталу підприємства (крім застосування капіталу за рахунок внесків учасників);

- витрати, оцінка яких може бути достовірно визначена, у результаті вибуття активу або збільшення зобов`язання, що призводить до зменшення власного капіталу (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу між власниками).

Специфічними видами доходів та витрат, які виникають при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та підлягають відображенню у Звіті про фінансові результати, є курсові різниці (за виключенням тих, що виникають від фінансових інвестицій у господарські одиниці за межами України), що відображено в таблиця 3.1.


Таблиця 3.1 - Порядок відображення курсових різниць у Звіті про фінансові результати

Види доходів та витрат

Звіт про фінансові результати

Назва статті

Код рядка

Дохід від операційної курсової різниці

Інші операційні доходи

060

Витрати від операційної курсової різниці

Інші операційні витрати

090

Дохід від неопераційної курсової різниці

Інші доходи

130

Витрати від неопераційної курсової різниці

Інші витрати

160

Звіт про рух грошових коштів


Зміна курсів валют впливає також на заповнення річної форми фінансової звітності — Звіту про рух грошових коштів (форма №3) у випадку, якщо на дату його складання в балансі підприємства відображені статті в іноземній валюті. Так, у рядку 040 «Прибуток (збиток) від нереалізованих курсових різниць» у графі «Надходження» відображаються збитки, у графі «Витрати» — прибутки від курсових різниць, що виникли внаслідок перерахунку в результаті перерахунку статей Балансу в іноземній валюті, не пов`язаних з операційною діяльністю.

У рядку 420 «Вплив зміни валютних курсів на залишок грошових коштів» показується сума збільшення або зменшення залишку грошових коштів у іноземній валюті в результаті коливань валютного курсу протягом звітного періоду.


Звіт про власний капітал


Звіт про власний капітал (форма №4) — форма річної фінансової звітності, у якій відображаються всі зміни у власному капіталі підприємства, що відбулись протягом року. Особливість складання цієї форми звітності для підприємств, що здійснили фінансові інвестиції в господарські одиниці за межами України, полягає в тому, що курсові різниці по даній статті відображаються в складі іншого додаткового капіталу у вільному рядку 280 Звіту про власний капітал.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©coolnew.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница
Контрольная работа
Курсовая работа
Теоретические основы
Лабораторная работа
Методические указания
Общая характеристика
Рабочая программа
Теоретические аспекты
Пояснительная записка
Практическая работа
Методические рекомендации
Дипломная работа
Федеральное государственное
История развития
Общие сведения
Учебное пособие
Основная часть
Направление подготовки
государственное бюджетное
Теоретическая часть
Физическая культура
Самостоятельная работа
История возникновения
Методическая разработка
Практическое задание
Краткая характеристика
квалификационная работа
Выпускная квалификационная
государственное образовательное
Гражданское право
Название дисциплины
бюджетное учреждение
образовательное бюджетное
Российская академия
Общие положения
Уголовное право
Понятие сущность
теоретические основы
Общая часть
прохождении учебной
история возникновения
образовательная организация
Современное состояние
Техническое задание
Методическое пособие
Фамилия студента
Правовое регулирование
Финансовое право
Финансовое планирование
Конституционное право
Государственное управление