Маҷмӯи саволҳои тестӣ аз фанни Экология барои факултетҳои ғайрибиологӣСкачать 115.94 Kb.
Дата08.01.2018
Размер115.94 Kb.
Название файла+++Саволхои Экологияи умуми барои факултетхои гайрибиологи (200 савол 2016) .docx


Маҷмӯи саволҳои тестӣ аз фанни Экология барои факултетҳои ғайрибиологӣ;

@1.


Қисми поёнии атмосфера (тропосфера) , тамоми сатҳи гидросфера ва қисми болоии литосфера кадом қабатро ташкил медиҳад?

$A) Биосфера;

$B) Ноосфера;

$C) Стратосфера;

$D) Ионосфера;

$E) Термосфера;

@2.

Организмҳое, ки дар протсеси фаъолияти худ боқимондаи моддаҳои органикиро ба моддаҳои ғайриорганикӣ табдил медиҳанд чи номида мешаванд?$A) Редусентҳо;

$B) Продусентҳо;

$C) Консументҳо;

$D) Фитофагҳо;

$E) Зоофагҳо;

@3.


Асосгузори илмии омӯзиши биосфера кист?

$A) Докучаев;

$B) Ламарк;

$C) Линней;

$D) Вернадский;

$E) Э.Геккел;

@4.

Таркиби зиндаи биогеосенозро муайян кунед?$A) Продусентҳо, консументҳо, редусентҳо;

$B) Ҳайвонот, наботот, моддаҳои ғайриорганикӣ;

$C) Продусентҳо, моддаҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ;

$D) Консументҳо, планктонҳо, нектонҳо;

$E) Моддаҳои ғайриорганикӣ, консументҳо, редусентҳо;

@5.


Истилоҳи биосфераро аввалин маротиба кадом олим, кай пешниҳод кардааст?

$A) Соли 1875 олими австриягӣ Зюсс;

$B) Соли 1875 олими олмони Мёбиус;

$C) Соли 1878 олими олмони Зюсс;

$D) Соли 1903 Иогансен;

$E) Соли 1875 олими олмонӣ Геккел;

@6.

Истилоҳи экосистемаро кадом сол, кадом олим пешниҳод кардааст?$A) 1935Верадский;

$B) 1945 Докучаев;

$C) 1935 А.Тэнсли;

$D) 1938 Тенсли;

$E) 1875Э.Зюсс;

@7.


Ин қабат дар баландии 80-100 км- и атмосфера паҳн шудааст. Дар ин қабат аз 0,5% ҳам камтар массаи атмосфера мавҷуд аст. Дар таркиби ҳавои ин қабатионҳои гуногун мавҷуданд, ки қобилияти барқгузарониашон хеле зиёд аст, сухан дар бораи кадом қабатмеравад?

$A) Тропосфера;

$B) Стратосфера;

$C) Мезосфера;

$D) Термосфера;

$E) Экзосфера;

@8.

Ҳолатҳои фавқулоддаро вобаста ба масоҳат муайян кунед?$A) Маҳаллӣ, ҳудудӣ, байни давлатӣ;

$B) Байнисарҳадӣ, кишварӣ, кӯҳӣ, обӣ;

$C) Таҳҷоӣ, маҳаллӣ, ҳудудӣ, минтақавӣ, ҷумҳуриявӣ, байни сарҳадӣ;

$D) Байнисарҳадӣ, кӯҳӣ, минтақавӣ, фазоӣ;

$E) Минтақавӣ, байнисарҳадӣ, маҳдуд, ҷаҳонӣ;

@9.


Заминларзаро вобаста ба қувваи ҷунбиш ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мекунанд?

$A) Суст, вазнин, фалокатӣ;

$B) Сахт, вазнин, вайронкунанда;

$C) Суст, фалокатӣ, мӯътадил;

$D) Суст, мӯътадил, сахт, вазнин, вайронкунанда, фалокатовар;

$E) Фалокатӣ, мӯътадил, вазнин;

@10.

Қабате, ки дар болои стратосфера дар баландии 60-80 км-и атмосфера ҷойгирифта, дар он то 0,3%-и массаи атмосфера мавҷуд аст, ҳарорат дар ин қабат то 80 дараҷа сард мешавад чи ном дорад?$A) Тропосфера;

$B) Стратосфера;

$C) Мезосфера;

$D) Термосфера;

$E) Экзосфера;

@11.


Истилоҳи «Бӯҳрони экологӣ»- ро кадом олим пешниҳод кардааст?

$A) Олими амрикоӣ И.И.Дедю;

$B) Олими рус С.Н.Виноградский;

$C) Олими даниягӣ В.Иогансен;

$D) Олими олмонӣ Э.Геккел;

$E) Олими рус В.И.Вернадский;

@12.

Ин мамнӯъгоҳ дар ҳудуди ноҳияи Мурғоб ҷойгир буда, 87.700 ҳазор гектар масоҳат дорад, сухан дар бораи кадом мамнӯъгоҳ меравад?$A) Ромит;

$B) Дашти Ҷум;

$C) Бешаи палангон;

$D) Зоркӯл;

$E) Искандаркӯл;

@13.


Истилоҳи «Экология» чи маъно дорад?

$A) Муносибати организмҳо;

$B) Ҷойи зист, манзил, бошишгоҳ;

$C) Муҳити обӣ ва хокӣ;

$D) Фазо ва қисмҳои он;

$E) Хок ва таркиби кимиёвии он;

@14.

Дар сайёраи Замин чи қадар олами ҳайвоноту наботот мавҷуданд?$A) 0,5 млн. намуд олами ҳайвонот ва 1,5 млн. намуд олами наботот;

$B) 2,5 млн. намуд олами наботот ва 3 млн. намуд олами ҳайвонот;

$C) қариб 2,0 млн. намуд олами ҳайвонот ва 0,5 млн. намуд олами наботот;

$D) 1,5 млн. намуд олами наботот ва 2,5 млн. намуд олами ҳайвонот;

$E) 2,7 млн. намуд олами ҳайвонот ва 3 млн. намуди олами наботот;

@15.


Шаклҳои ҳамзистии фардҳоро дар популятсия муайян кунед?

$A) Тарзи ҳаёти якка, гурӯҳӣ, селӣ, кӯҳӣ, баҳорӣ;

$B) Ҷамоаҳои мураккаб, содда ва ба ҳам алоқаманд;

$C) Тарзи ҳаёти гурӯҳӣ, рамагӣ, буттагӣ, дарахтӣ;

$D) Тарзи ҳаёти якка, оилавӣ, ҷамоавӣ, гурӯҳӣ, рамагӣ;

$E) Тарзи ҳаёти оилавӣ, сода, буттагӣ, дарахтӣ;

@16.

Аз тарафи кадом олим, кадом сол истилоҳи «Экология» пешниҳод шудааст?$A) 1876, Геккел;

$B) 1866, Докучаев;

$C) 1876, Мёбиус;

$D) 1866, Сукачев;

$E) 1866, Геккел;

@17.


Нигоҳ доштани шумораи якхелаи фардҳои популятсияро дар майдони муайян чи меноманд?

$A) Динамикаи популятсия;

$B) Гомеостазаи популятсия;

$C) Рафтор ва паҳншавии популятсия;

$D) Паҳшавии популятсия;

$E) Тағйирёбии популятсия;

@18.

Экология – ҳамчун илм чиро меомӯзад?$A) Муносибати намудҳоро ба муҳит;

$B) Муносибати организмҳо бо ҳамдигар ва ба муҳити зист, инчунин мавқеи инсонро дар биосфера;

$C) Таъсири омилҳоро ба муҳит;

$D) Муносибати инсонро ба муҳит;

$E) Муносибати организмҳои ғайризиндаро ба муҳит;

@19.


Экология ҳамчун илм ба чор қисм ҷудо мешавад, ин қисмҳоро муайян намоед?

$A) Аутэкология, демэкология, этология, популятсия;

$B) Демэкология, синэкология, зооэкология, гидроэкология;

$C) Синэкология, эйдоэкология, микроэкология, радиоэкология;

$D) Аутэкология, демэкология, синэкология, эйдоэкология;

$E) Демэкология, эйдоэкология,биоэкология,синэкология;

@20.

Қабате, ки дар баландии аз 20 то 50 км-и сатҳи атмосфера паҳн шудааст, ҳарорати ҳаво дар ин қабат тақрибан доимист ва дар баландии 25-26 км-и ин қабат пардаи озон ҷой дорад, чи ном дорад?$A) Тропосфера;

$B) Стратосфера;

$C) Мезосфера;

$D) Термосфера;

$E) Экзосфера;

@21.


Организмҳое, ки қобилияти сохтани организми худро аз ҳисоби пайвастагиҳои ғайриорганикӣ, ки тавассути фаъолияташон ба пайвастагиҳои органикӣ табдил дода метавонанд, чи номида мешаванд?

$A) Консументҳо;

$B) Продусентҳо;

$C) Редусентҳо;

$D) Эврибионтҳо;

$E) Стенобионтҳо;

@22.

Мақсади гузаронидани экспертизаи экологӣ чист?$A) Пешгирии оқибатҳои манфии имконпазири истифодаи обеъектҳои экспертизашаванда;

$B) Ба таври ғайрирасми муайянкунии мутобиқати фаъолияти пешбинишуда ба талаботҳои сохтмонӣ;

$C) Пешгирии қонунвайронкуниҳои иқтисодӣ;

$D) Ба шароитҳои номусоид муҳити зист мутобиқ намудани иншоотҳо;

$E) Пешгирии фаъолияти корхонаҳо;

@23.


Кисми экология, ки алоқаи мутақобилаи фардҳои алоҳидаи набототу ҳайвонот ва микроорганизмҳоро ба муҳити зист ва мутобиқшавии онҳоро ба омилҳои биотию абиотӣ меомӯзад чи номида мешавад?

$A) Аутэкология;

$B) Демэкология;

$C) Синэкология;

$D) Эйдоэкология;

$E) Радиоэкология;

@24.

Организмҳое, ки моддаҳои органикии дар натиҷаи фотосинтез ё хемосинтез ба амал омадаро истеъмол намуда фаъолият мекунанд чи ном доранд?$A) Продусентҳо;

$B) Консументҳо;

$C) Редусентҳо;

$D) Эврибионтҳо;

$E) Стенобионтҳо;

@25.


Демэкология чиро меомӯзад?

$A) Тарафҳои гуногуни намудҳоро;

$B) Тарафҳои гуногуни биосенозҳоро;

$C) Тарафҳои гуногуни ҷамоаҳоро;

$D) Тарафҳои гуногуни популятсияҳоро;

$E) Тарафҳои гуногуни экосистемаҳоро;

@26.

Хусусияти хосаи автотрофҳо аз чи иборат аст?$A) Синтези моддаҳои ғайриорганикӣ;

$B) Синтези аминокислотаҳо;

$C) Синтези ҳуҷайраи бактерияҳо;

$D) Ҳосилкунии моддаи органикӣ аз ғайриорганикӣ;

$E) Ҳосил кардани моддаҳои кимиёвӣ;

@27.


Объекти омӯзиши эйдоэкологияро муайян кунед?

$A) Тарафҳои гуногуни намуд;

$B) Тарафҳои гуногуни биосеноз;

$C) Тарафҳои гуногуни ҷамоа;

$D) Тарафҳои гуногуни популятсия;

$E) Тарафҳои гуногуни экосистема;

@28.

Қисми экология, ки таркиб, пайдоиш, инкишоф, муносибати тарафайни организмҳоро дар ҷамоа ва таъсири мутақобилаи онҳоро бо муҳитмеомӯзад чи номида мешавад?$A) Аутэкология;

$B) Демэкология;

$C) Синэкология;

$D) Эйдоэкология;

$E) Радиоэкология;

@29.


Маҷмӯи омилҳои абиотӣ, ки организмҳои зиндаро иҳота карда, ба онҳо таъсири гуногун мерасонанд чи номида мешаванд?

$A) Муҳити зист;

$B) Шароити зист;

$C) Муҳити ҳаётӣ;

$D) Муҳити обӣ;

$E) Муҳити фазоӣ;

@30.

Дар Сайёраи замин чанд муҳити зист мавҷуд аст?$A) Муҳити осмонӣ, обӣ, дохилӣ, берунӣ;

$B) Рӯизаминӣ, зеризаминӣ, рӯиобӣ, зериобӣ;

$C) Байниҳамдигарӣ, организмҳои зинда, хушкӣ, обӣ;

$D) Обӣ, фазоӣ, хушкӣ ва организми зинда;

$E) Хушкӣ, фазоӣ, байниҳамдигарӣ, дохилиҳамдигарӣ;

@31.


Гурӯҳҳои организмҳои муҳити обиро вобаста ба тарз ҳаётгузарониашон муайян намоед?

$A) Ширхӯрҳо, бентосҳо ва ушнаҳо;

$B) Паррандаҳо, планктонҳо, сархасҳо;

$C) Нектонҳо, ҳашаротҳо, обхокиҳо;

$D) Планктонҳо, нектонҳо ва бентосҳо;

$E) Сархасҳо, обсабзҳо,гулсангҳо;

@32.

Маҷмӯи шароитҳои муҳит, ки метавонад ба организмҳо таъсири фоиданок ё зараровар расонад, чи ном дорад?$A) Омили экологӣ;

$B) Шароити экологӣ;

$C) Муҳити экологӣ;

$D) Протсесси экологӣ;

$E) Муносибати экологӣ;

@33.


Маҷмӯи организмҳое, ки дар қабати болоии об дар ҳолати камҳаракату парешон, фаъолият мекунанд, чи номида мешаванд?

$A) Бентосҳо;

$B) Обсабзҳо;

$C) Планктонҳо;

$D) Соддатаринҳо;

$E) Нектонҳо;

@34.

Қобилияти ба шароитҳои номусоиди муҳит мутобиқшавии организмҳоро чи меноманд?$A) Адабтатсия;

$B) Коатабтатсия;

$C) Динамизм;

$D) Гомеостаза;

$E) Динамика;

@35.


Оранизмҳое, ки дар об фаъолона ҳаракат карда, инкишоф меёбанд, чи номида мешаванд?

$A) Бентосҳо;

$B) Обсабзҳо;

$C) Планктонҳо;

$D) Соддатаринҳо;

$E) Нектонҳо;

@36.

Тамоми ҷузъҳои таркибии табиати ғайризинда, ки байни ҳамдигар ва ба организмҳои зинда таъсир мерасонанд, кадом омили экологиро ташкил медиҳанд?$A) Биотӣ;

$B) Абиотӣ;

$C) Антропогенӣ;

$D) Иқлимӣ;

$E) Кайҳонӣ;

@37.


Организмҳое, ки дар қаъри об фаъолият доранд, вобаста ба тарзи зиндагӣ, бархе аз онҳо дар қаъри об беҳаракат часпида, баъзе дар зери лойқаҳо ғӯтида ва қисми дигаре хеле камҳаракатанд, чӣ номида мешаванд?

$A) Бентосҳо;

$B) Обсабзҳо;

$C) Планктонҳо;

$D) Соддатаринҳо;

$E) Нектонҳо;

@38.

Организмҳое, ки қобилияти ҳосил кардани маводҳои ораникии барои фаъолияти худ заруриро надоранд ва моддаҳои органикии ба худашон заруриро дар шакли тайёр истеъмол мекунанд, ба кадом гурӯҳи организмҳо мансубанд?$A) Автотрофҳо;

$B) Гетеротрофҳо;

$C) Редусентҳо;

$D) Муфтхӯрҳо;

$E) Фототрофҳо;

@39.


Протсессе, ки ба таъсири нури офтоб аз моддаҳои ғайриорганикӣ моддаҳои органикӣҳосил мешавад чӣ номида мешавад?

$A) Фотосинтез;

$B) Хемосинтез;

$C) Фотопериодизм;

$D) Биосинтез;

$E) Экосинтез;

@40.

Маҷмӯи таъсири фаъолияти гуногунсоҳаи одамон, ки боиси тағйирёбии табиат ва муҳити зисти тамоми мавҷудоти зинда мегардад ё бевосита ба ҳаёти онҳо таъсири манфию мусбӣ мерасонад, кадом омили экологӣ мебошад?$A) Биотӣ;

$B) Абиотӣ;

$C) Антропогенӣ;

$D) Иқлимӣ;

$E) Кайҳонӣ;

@41.


Омилҳои экологӣ хело гуногунанд ва табиату таъсироти гуногунро соҳибанд. Кулли омилҳои экологиро ба чанд гурӯҳ тақсим мекунанд?

$A) Абиотӣ, биотӣ, антропогенӣ;

$B) Антропогенӣ, биотӣ, фазоӣ;

$C) Иқлимӣ, кимиёвӣ, абиотӣ;

$D) Эдофикӣ,релефӣ,антропогенӣ;

$E) Биотӣ, орографӣ, фитогенӣ;

@42.

Нишондиҳандаҳои асосии популятсияҳо кадомҳоянд?$A) Шумора, миқдор, суръати афзоиш, таркиби намуд, ҷойгиршавии гурӯҳӣ;

$B) Таваллудшавӣ, фавт, сохт, шакл, миқдор;

$C) Шумора, зичӣ, динамика, таваллудшавӣ, фавт, зиёдшавии популятсия, дараҷаи зиёдшавии популятсия;

$D) Шумора, фавт, миқдори умумӣ, ҷойгиршавӣ, регрессия, интродуксия;

$E) Зичии миқдор, фард, таркиби намуд;

@43.


Истилоҳи «Популятсия» кай ва аз тарафи кадом олим пешниҳод шудааст?

$A) Иогансен, 1903;

$B) Геккел, 1903;

$C) Докучаев, 1860;

$D) Иогансен, 1905;

$E) Сукачев, 1903;

@44.

Илме, ки муносибати дохилии организмҳоро ба узвҳои он меомӯзад, чи номида мешавад?$A) Эндоэкология;

$B) Экзоэкология;

$C) Демэкология;

$D) Эйдоэкология;

$E) Синэкология;

@45.


Қобилияти мубориза бурдани организмҳоро ба ангезандаҳои беруна чи меноманд?

$A) Иммунитет;

$B) Прогресс;

$C) Адабтатсия;

$D) Коадабтатсия;

$E) Пролангатсия;

@46.

Маҷмӯи организмҳои зинда ва қисматҳои ғайризинда, ки дар онҳо гардиши моддаю энергия ба амал меояд чи номида мешавад?$A) Системаи экологӣ;

$B) Системаи кӯҳӣ;

$C) Системаи гардиш;

$D) Системаи зинда;

$E) Системаи биологӣ;

@47.


Мамнӯъгоҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро номбар кунед?

$A) Бешаи палангон, Чилдухтарон, Алмосӣ, Сарез;

$B) Бешаи палангон, Ромит, Сарихосор, Ваҳдат;

$C) Бешаи палангон, Сарез, Шуркӯл, Бартанг;

$D) Бешаи палангон, Даштиҷум, Ромит, Зоркӯл;

$E) Бешаи палангон, Зоркӯл, Булункӯҳ, Искандаркӯл;

@48.

Шаклҳои давлатии ҳифзи муҳити зист дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кадомҳоянд?$A) Мазорҳо, ҷойҳои муқаддас, мамнӯъгоҳҳо, парваришгоҳҳо;

$B) Боғҳои миллӣ, дендрологӣ, ҳайвонот, мамнӯъгоҳҳо;

$C) Мамнӯъгоҳҳо, парваришгоҳҳо, боғҳои миллӣ, боғҳои таърихию табиӣ, ёдгориҳои таърихӣ;

$D) Боғҳои миллӣ, биосферавӣ, резервантҳо, мамнӯъгоҳҳо, ботлоқзорҳо;

$E) Кӯҳсорҳои баланд, даштҳо, биёбонҳо, мамнӯъгоҳҳо, парваришгоҳҳо;

@49.


«Китоби сурх» - и Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом сол нашр шудааст, дар он чанд намуди олами растаниҳо ва ҳайвонот шомил шудаанд?

$A) Соли 1987, 210 намуди растанӣ ва 197 намуди ҳайвонот;

$B) Соли 1980, 270 намуди растанӣ ва 200 намуди ҳайвонот;

$C) Соли 1988, 226 намуди растанӣ ва 162 намуди ҳайвонот;

$D) Соли 1997, 274 намуди растанӣ ва 192 намуди ҳайвонот;

$E) Соли 1988, 174 намуди растанӣ ва 162 намуди ҳайвонот;

@50.

Ҷараёни бо суръат афзуншавии аҳолии шаҳрҳоро чи меноманд?;$A) Конурбатсия;

$B) Урбанизатсия;

$C) Экополис;

$D) Мегаполис;

$E) Намедонам;

@51.


Захираҳои тамомнашаванда кадомҳоянд?

$A) Энергияи офтоб, замин, шамол, об, газ, ҳаво;

$B) Энергияи об, фазо, нефт, хок, санг, рег, қум;

$C) Шамол, уқёнусҳо, пиряхҳо, радиатсия;

$D) Энергияи офтоб, мадду ҷазр, замин, шамол ва оби равону ҳавои атмосфера;

$E) Энергияи офтоб, хок, дуд, чанг, заминларза, ҳавои атмосфера;

@52.

Захираҳои барқарорнашаванда кадомҳоянд?$A) Ангишт, газ, нефт, конҳои канданиҳои фоиданок;

$B) Ангишт, хок, об, оксиген;

$C) Растаниҳо, ҳайвонот, дашт, микроорганизмҳо;

$D) Хок, релеф, растанӣ, хокаҳо;

$E) Манзара, ҷангал, кӯҳ, об, фазо;

@53.


Мамнӯъгоҳи «Бешаи палангон» кадом сол ташкил шудааст ва чи қадар масоҳат дорад?

$A) 1943, 34 ҳ.га;

$B) 1938, 50 ҳ.га;

$C) 1959, 70,ҳ.га;

$D) 1983, 17.900 ҳ.га;

$E) 1958,16.700 ҳ,га;

@54.

Соли 1959 кадом мамнӯъгоҳ ташкил ёфтааст ва чи қадар масоҳат дорад?$A) Ромит, 16.100 ҳ.га;

$B) Дашти Ҷум, 19 ҳ.га;

$C) Бешаи палангон 52, ҳ.га;

$D) Зоркӯл,17.900 ҳ.га;

$E) намедонам;

@55.


Мамнӯъгоҳи «Дашти Ҷум» кадом сол ташкил шудааст ва чи қадар масоҳат дорад?

$A) 1943, 34 ҳ.га;

$B) 1938, 52 ҳ.га;

$C) 1959, 70 ҳ.га;

$D) 1983, 19.700 ҳ.га;

$E) 1958, 16.700 ҳ.га;

@56.

Кадом мамнӯъгоҳ баландтарин дар Осиёи Миёна дониста шудааст ва кадом сол ташкилшудааст?$A) Ромит, 1959;

$B) Дашти Ҷум, 1983;

$C) Бешаи палангон, 1938;

$D) Зоркӯл, 2000;

$E) Намедонам;

@57.


«Иттифоқи байналмиллалии ҳифзи табиат ва сарватҳои он» кадом сол ташкил ёфтааст?

$A) Соли 1965;

$B) Соли 1898;

$C) Соли 1948;

$D) Соли 1933;

$E) Соли 1958;

@58.

Дар «Китоби сурх» чӣ гуна маълумотҳо гирд оварда шудааст?$A) Оид ба канданиҳои фоиданок;

$B) Оид ба растаниҳои ёбоӣ;

$C) Оид ба ҳайвоноти шикорӣ;

$D) Оид ба наботот ва ҳайвоноти муҳофизатшаванда;

$E) Оид ба ҳайвонот ва набототи ваҳшӣ;

@59.


Пайдошавии ҳодисаҳои фавқулоддаи техногенӣ ба чи вобастагӣ дорад?

$A) Ба кирдори нодурусту нооқилонаи одамон;

$B) Ба обхезиҳои сунъӣ;

$C) Ба пайдошавии бемориҳои сирояткунанда;

$D) Ба таркиши яроқҳои ядроӣ;

$E) Ба заминларзаҳои сунъӣ;

@60.

Маконе, ки дар он олами набототу ҳайвонот ва манзараҳои табиӣҳифз карда мешаванд чи ном дорад?$A) Ёдгории таърихӣ;

$B) Боғи миллӣ;

$C) Мамнӯъгоҳ;

$D) Боғи ботаникӣ;

$E) Парваришгоҳ;

@61.


Барномаи «Бехатарии экологии ҶТ» кадом сол қабул шудааст?

$A) 1992;

$B) 1994;

$C) 1993;

$D) 1995;

$E) 2003;

@62.

Гази нитроген чанд фоизи ҳаворо ишғол мекунад?$A) 80,%;

$B) 78%;


$C) 79%;

$D) 78,07%;

$E) 77,09%;

@63.


Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣқадар пирях мавҷуд аст?

$A) 8496;

$B) 8489;

$C) 8492;

$D) 8495;

$E) 8479;

@64.

Моддаҳои зиндаи биосфераро ба чанд гурӯҳҷудо мекунанд?$A) Макроэлементҳо, микроэлементҳо ва ултрамикроэлементҳо;

$B) Макроэлементҳо, микроэлементҳо, элементҳо;

$C) Элементҳои зинда ва ғайри зинда;

$D) Элементҳоигазӣ, сахт, суст;

$E) Моеъ, беранг,бебӯй;

@65.


Маҷмӯи ташаккулёфтаи популятсияҳои ҳайвонот, наботот ва микрооганизмҳоро, ки бо ҳамдигар дар робитаи мутақобилаанд чи меноманд?

$A) Биосеноз;

$B) Популятсия;

$C) Биотоп;

$D) Биотӣ;

$E) Экосистема;

@66.

Ҳамзистии ду намудро, ки ба ҳамдигарашон фоидаоваранд чи меноманд?$A) Симбиоз;

$B) Коменсализм;

$C) Аменсализм;

$D) Алеллопатия;

$E) Муфтхурӣ;

@67.


Ноосфера гуфта кадом қабати биосфераро мегӯянд?

$A) Қабате, ки дар он ҳаёт мавҷуд аст;

$B) Қабати беоксигенӣ биосфера;

$C) Қабате, ки дар он маҷмӯи организмҳо ҷойгиранд;

$D) Қабати ақлӣ ё кураи ақлии биосфера;

$E) Қабати байни стратосфера ва литосфера;

@68.

Агроэкосистемаҳо гуфта кадом экосистемаро меноманд?$A) Системаҳои махсуси ҳифзшаванда;

$B) Системаҳои табиӣ, кишоварзӣ;

$C) Системаҳои сунъӣ, кишоварзӣ;

$D) Системаҳои табиию сунъии кишоварзӣ;

$E) Системаҳои ҳосилкунанда, продусентҳо;

@69.


Истилоҳи биосенозро нахустин маротиба кадом олим кай пешниҳод кардааст?

$A) Соли 1877 олими олмони Мёбиус;

$B) Соли 1935 олим А.Тенсли;

$C) Соли 1951 олим Беклемышев;

$D) Соли 1903 олим Иогансен;

$E) Соли 1866 олим Геккел;

@70.

Робитаҳои ғизоӣ дар биосенозҳо, кадомҳоянд?$A) Робитаи трофикӣ, мавсимӣ, доимӣ, яктарафа;

$B) Робитаи топикӣ, фабрикӣ, бесарҳад, байниҳамдигарӣ;

$C) Робитаи форӣ, трофикӣ, муваққатӣ, доимӣ;

$D) Робитаи топикӣ, форӣ, трофикӣ, фабрикӣ;

$E) Робитаифабрикӣ,мавсимӣ, топикӣ, трофикӣ;

@71.


Гази карбон дар табиат бо кадом роҳҳо ҳосил мешавад?

$A) Бо роҳи нафаскашӣ, ифлосшавӣ;

$B) Бо роҳи сӯзиш, вулкан;

$C) Бо роҳи афзоиш, пӯсиш, нақлиёт;

$D) Бо роҳи нафаскашӣ, сӯзиш, пӯсиш, кори нақлиёт;

$E) Бо роҳи сунъӣ ва табиӣ;

@72.

Қабати болоии сахти заминро чи меноманд?$A) Литосфера;

$B) Мезосфера;

$C) Ионосфера;

$D) Экзосфера;

$E) Биосфера;

@73.


Фаъолияти як организмро, ки барои организми дигар омили пайдоиши ғизо ва ҷои зист мегардад чи меноманд?

$A) Симбиоз;

$B) Коменсализм;

$C) Аменсализм;

$D) Алеллопатия;

$E) Нейтрализм;

@74.

Пардаи озон чи вазифаро иҷро мекунад?$A) Организмҳои зиндаро аз нурҳои кӯтоҳмавҷи ултробунафш ҳифз мекунанд;

$B) Дохилшавии газҳоро ба замин таъмин мекунад;

$C) Микроорганизмҳоро нобуд мекунад;

$D) Растаниҳои сабзро ҳифз менамояд;

$E) Биосфераро бо оксиген таъмин менамояд;

@75.


Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чанд кӯл мавҷуд аст?

$A) 1330;

$B) 1030;

$C) 1300;

$D) 1310;

$E) 1339;

@76.

Дарёҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дарозиашон аз 10км зиёд аст ба чанд адад мерасад?$A) 957;

$B) 947;


$C) 942;

$D) 847;


$E) 944;

@77.


Яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи системаҳои экологии сунъиро аз системаҳои экологии табиӣ нишон диҳед? ;

$A) Дар онҳо гуногунии намудҳо меафзояд;

$B) Дар онҳо гуногунии организмҳо ва намудҳо кам мешавад;

$C) Намуди дигарро истеъмол мекунад;

$D) Дар онҳо мувозинати экологӣ гум мешавад;

$E) Ҳамааш;

@78.

Популятсия нисбати истифодаи ҷой, манзил, мавқеъ ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мешавад?$A) Муқимӣ ва муваққатӣ;

$B) Доимӣ ва ноустувар;

$C) Мавсимӣ ва кучӣ;

$D) Хонагӣ ва даштӣ;

$E) Муваққатӣ ва ҷойивазкунанда;

@79.


Таркиби этологии популятсия гуфта чиро мефаҳмед?

$A) Гуногунии муносибатҳои байни фардҳои алоҳидаи як популятсияро;

$B) Муносибатҳои байни фардҳои популятсияҳои гуногунро;

$C) Муносибатҳои байни фардҳои популятсияҳои ҳайвонотро;

$D) Муносибатҳои байни фардҳои популятсияҳои растаниҳоро;

$E) Гуногунии фардҳои ҳамаи популятсияҳоро;

@80.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи табиат» кадом сол қабул шудааст?$A) 27.12.1997;

$B) 27.12.1993;

$C) 27.12.1996;

$D) 22.12.1998;

$E) 27.12.1991;

@81.


Даҳсолаи байналмилалии «Амалиёти об барои ҳаёт» кадом солҳо эълон шудааст?

$A) 2001-2011;

$B) 2003-2012;

$C) 2005-2015;

$D) 2002-2012;

$E) 2000-2010;

@82.

Партовҳо ба табиат дар чанд шакл партофта мешаванд?$A) Сахт, моеъ, газ;

$B) Хока, буғ, моеъ;

$C) Обӣ, хока, фазоӣ;

$D) Дурушт, бӯйнок, сахт;

$E) Заҳрнок, безарар, газ;

@83.


Дар табиат чанд намуди партовҳоро фарқ мекунанд?

$A) Истеъмолӣ, истеҳсолӣ;

$B) Маишӣ, саноатӣ;

$C) Табиӣ, сунъӣ;

$D) Доимӣ, тамомшаванда;

$E) Растанигӣ, ҳайвонотӣ;

@84.

Эврибионтҳо чи гуна организмҳоянд?$A) Организмҳое, ки доираи паҳншавӣ ва мутобиқшавиашон васеъ мебошад;

$B) Организмҳое,ки доираи паҳншавӣ ва мутобиқшавиашон маҳдуд мебошад;

$C) Организмҳое,ки доираи паҳншавӣ надоранд;

$D) Ба шароитҳои номусоид муҳити зист мутобиқ намешаванд;

$E) Организмҳои муфтхӯр мебошанд;

@85.


Стенобионтҳо чӣ гуна организмҳо мебошанд?

$A) Организмҳое, ки доираи паҳншавӣ ва мутобиқшавиашон маҳдуд мебошад;

$B) Организмҳое, ки доираи паҳншавӣ ва мутобиқшавиашон васеъ мебошад;

$C) Организмҳое, ки доираи паҳншавӣ надоранд;

$D) Ба шароитҳои номусоид муҳити зист мутобиқ мешаванд;

$E) Организмҳои муфтхӯр мебошанд;

@86.

Намудҳои экспертизаи экологӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад номбар намоед?$A) Давлатӣ, шахсӣ;

$B) Давлатӣ, ҷамъиятӣ;

$C) Давлатӣ, ғайрӣдавлатӣ;

$D) Гурӯҳи, алоҳида;

$E) Ҳамааш;

@87.


Мамнӯъгоҳи «Бешаи Палангон» дар ҳудуди кадом ноҳияҳо ҷойгир аст?

$A) Ҷиликӯл, Қабодиён, Қумсангир;

$B) Мӯминобод, Шӯрообод, Восеъ;

$C) Шаҳритӯс, Вахш, Бохтар;

$D) Қабодиён, Панҷ, Рӯмӣ;

$E) Ҳамадонӣ, Фархор, Қумсангир;

@88.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи ҳавои атмосфера» кадом сол қабул шудааст?$A) 2001;

$B) 2003;

$C) 1996;

$D) 1997;

$E) 1993;

@89.


Омили экологӣ чист?

$A) Маҷмӯи шароитҳои муҳит, ки метавонад ба организмҳо таъсири фоидаовар ё зарарнок расонад;

$B) Маҷмӯи шароитҳои муҳит, ки метавонад ба организмҳо ягон таъсир нарасонад;

$C) Маҷмӯи шароитҳои муҳит, ки барои инкишофи организмсабаб мешавад;

$D) Маҷмӯи шароитҳои муҳит, ки метавонад ба организмҳо таъсири бад расонад;

$E) Маҷмӯи шароитҳои муҳит, ки наметавонад ба организмҳо таъсир расонад;

@90.

Кадоме аз организмҳои зерин ба организмҳои автотрофӣ мансубанд?$A) Ҳайвонот;

$B) Микроорганизмҳо;

$C) Растаниҳои сабз;

$D) Бактерияҳо;

$E) Вирусҳо;

@91.


Муносибати як ё ду намудро, ки барои як намуд зараровару барои намуди дигар на зарар дораду на фоида чи мегӯянд?

$A) Симбиоз;

$B) Коменсализм;

$C) Аменсализм;

$D) Алеллопатия;

$E) Муфтхурӣ;

@92.

Муносибате, ки дар натиҷаи он ду намуди аз якдигар вобаста набуда ба ҳамдигар ягон хел таъсир расонида наметавонанд чи номида мешавад?$A) Симбиоз;

$B) Коменсализм;

$C) Аменсализм;

$D) Алеллопатия;

$E) Нейтрализм;

@93.


Қабати аз ҳама поёнии атмосфера, ки қисми рӯизаминии атмосфера як ҷӯзъи онро ташкил менамояд. Аз 5/4ҳиссаи атмосфера дар ҳамин қабат ҷой дорад, ин қабат чи ном дорад?

$A) Тропосфера;

$B) Стратосфера;

$C) Мезосфера;

$D) Термосфера;

$E) Экзосфера;

@94.

Шаҳрҳои аҳолинишин, ки вобаста ба маҷмӯи талаботи экологии одамон ба нақша гирифта, сохта шудаанд чи номида мешаванд?$A) Конурбатсия;

$B) Урбанизатсия;

$C) Экополис;

$D) Мегаполис;

$E) Намедонам;

@95.


Газе, ки 78 %- и таркиби биосфераро ишғол мекунад, чӣ ном дорад?

$A) Нитроген;

$B) Оксиген;

$C) Аргон;

$D) Карбон;

$E) Озон;

@96.

Кадоме аз газҳои дар поён номбар шуда, 21 % – и таркиби биосфераро ишғол мекунад?$A) Нитроген;

$B) Оксиген;

$C) Аргон;

$D) Карбон;

$E) Озон;

@97.


Ин газ ба миқдори 0,03% - и таркиби биосфераро ишғол мекунад, сухан дар бораи кадом газ меравад?

$A) Нитроген;

$B) Оксиген;

$C) Аргон;

$D) Карбон;

$E) Озон;

@98.

Қабате, ки организмҳои зиндаро аз нурҳои кӯтоҳмавҷи ултробунафш ҳифз мекунанд чӣ ном дорад?$A) Тропосфера;

$B) Озоноосфера;

$C) Мезосфера;

$D) Термосфера;

$E) Экзосфера;

@99.


Фарсоиши (эрозия) замингуфта, чиро мефаҳмед?

$A) Дар зери таъсири обу шамол вайрон шудани қисми болоии замин;

$B) Обшӯсташавии замин;

$C) Шӯршавии замин;

$D) Серобшавии замин;

$E) Ярч кандани замин;

@100.

Дар «Китоби сурх» - и Тоҷикистон чанд намуд аз олами растаниҳо дохилкарда шудааст?$A) 310;

$B) 126;


$C) 226;

$D) 266;


$E) 173;

@101.


Дар «Китоби сурх» - и Тоҷикистон чанд намуд аз олами ҳайвонот дохилкарда шудааст?

$A) 162;


$B) 116;

$C) 216;


$D) 166;

$E) 173;


@102.

Робитаеро, ки як намуд намуди дигарро ҳамчун ғизо истифода мебарад чӣ гуна робита мебошад?;

$A) Трофикӣ;

$B) Топикӣ;

$C) Форӣ;

$D) Фабрикӣ;

$E) Доминантӣ;

@103.


Робитаеро, ки як намуд сабаби паҳшавии намуди дигар мешавад чӣ гуна робита мебошад?

$A) Трофикӣ;

$B) Топикӣ;

$C) Форӣ;

$D) Фабрикӣ;

$E) Доминантӣ;

@104.

Робитаеро, ки як намуд барои сохтани хона, лона аз боқимондаи зинда ё фавтидаи намуди дигар истифода мебарад кадоме аз робитаҳои номбаршударо ташкил медиҳад?$A) Трофикӣ;

$B) Топикӣ;

$C) Форӣ;

$D) Фабрикӣ;

$E) Доминантӣ;

@105.


Тағйирёбии шароити табиию кимиёвии намуд, дар натиҷаи таъсири намуди дигар кадом шакли робита мебошад?

$A) Трофикӣ;

$B) Топикӣ;

$C) Форӣ;

$D) Фабрикӣ;

$E) Доминантӣ;

@106.

Намудҳое, ки миқдоран аз дигарҳо зиёданд ва шароити муҳитродар ҳадди лозимӣ идора мекунанд чи номида мешаванд?$A) Доминантҳо;

$B) Предоминантҳо;

$C) Эдификаторҳо;

$D) Нейтралҳо;

$E) Стенобионтҳо;

@107.


Фитосеноз гуфта, чиро мефаҳмед?

$A) Олами ҳайвонот;

$B) Олами наботот;

$C) Олами микроорганизмҳо;

$D) Олами обсабзҳо;

$E) Олами ширхӯрҳо;

@108.

Ба қисми зиндаи биогеосеноз кадом организмҳо мансубанд?$A) Автотрофҳо ва гетеротрофҳо;

$B) Автотрофҳо ва растаниҳо;

$C) Гетеротрофҳо ва ҳайвонот;

$D) Қабати атмосфера ва гидросфера;

$E) Редусентҳо ва консументҳо;

@109.


Дур кардани партовҳои радиатсионӣ аз объектҳои олудашуда чӣ номида мешавад?

$A) Активизатсия;

$B) Дезактивизатсия;

$C) Активатсия;

$D) Дезактиватсия;

$E) Асосноксозӣ;

@110.

Агар таъсири омилҳои экологӣ аз меъёри табииаш кам шавад, чунин таъсиротро чӣ меноманд?$A) Оптимум;

$B) Минимум;

$C) Максимум;

$D) Лимитӣ;

$E) Толерантӣ;

@111.


Агар таъсири омилҳои экологӣ аз меъёри муқаррариаш зиёд шавад, чунин таъсиротро чӣ меноманд?

$A) Оптимум;

$B) Минимум;

$C) Максимум;

$D) Лимитӣ;

$E) Толерантӣ;

@112.

Фосилаи байни таъсирҳоро аз нуқтаи минимум то нуқтаи максимум чӣ меноманд?$A) Оптимум;

$B) Минимум;

$C) Максимум;

$D) Лимитӣ;

$E) Толерантӣ;

@113.


Экология кадом сол ҳамчун илми мустақил эълон шудааст?

$A) 1890;

$B) 1910;

$C) 1913;

$D) 1933;

$E) 1935;

@114.

Кадоме аз нишондиҳандаҳои зерин ба омилҳои биотӣ тааллуқ доранд?$A) Ҳайвонот, растаниҳо, микроорганизмҳо;

$B) Ҳайвонот, иқлим, ҳаво;

$C) Растаниҳо, ҳарорат рушноӣ;

$D) Микроорганизмҳо, об, релеф;

$E) Намӣ, фишор, радиатсия;

@115.


Сабаби афзудани истифодаи сарватҳои табиӣ дар чист?

$A) Зиёдшавии шумораи аҳолӣ ва тараққиёти босуръати техника;

$B) Зиёдшавии корхонаҳои саноатӣ;

$C) Зиёдшавии ҳайвоноту наботот;

$D) Зиёдшавии сарватҳои табиӣ;

$E) Зиёдшавии бемориҳои гуногун;

@116.

Омилҳои экологӣ ба организмҳои зинда чӣ гуна таъсир мерасонанд?$A) Манфӣ мусбат, бавосита ва бевосита;

$B) Таъсири хатарнок ва марговар;

$C) Таъсири фоидаовар;

$D) Таъсири ноайён;

$E) Ягон хел таъсир расонида наметавонанд;

@117.


«Бумеранги экологӣ»- ро шарҳ диҳед?

$A) Таъсири нодурусту нооқилонаи инсон ба табиат, натиҷаи он ҷавоби манфӣ ба одам мебошад;

$B) Таъсири нодурусту нооқилонаи инсон ба ҳайвонот;

$C) Таъсири нодурусту нооқилонаи инсон ба олами растаниҳо;

$D) Таъсири нодурусту нооқилонаи инсон ба сарватҳои табиӣ;

$E) Таъсири бошууронаи инсон ба табиат;

@118.

Одам дар занҷири ғизои ба кадом гурӯҳи организмҳо дохил мешаванд?$A) Консументҳо;

$B) Редусентҳо;

$C) Протусентҳо;

$D) Стенобионтҳо;

$E) Эврибионтҳо;

@119.


Иқлими Ҷумҳури Тоҷикистон чӣ гуна аст?

$A) Континенталии субтропикӣ;

$B) Тропикӣ;

$C) Арктикӣ;

$D) Субтропикӣ;

$E) Субалпикӣ;

@120.

«Инсон аз рӯи таъсироташ ба муҳити зист аз дигар организмҳои зинда ба кулли фарқ дорад, ин тафовути бузург дар ибтидо вуҷуд дошт, вале бо мурури замон бузургтар гардидааст», ақидаи кадом олим аст?$A) Вернадский;

$B) Докучаев;

$C) Геккел;

$D) Зюсс;

$E) Тенсли;

@121.


Хок - замин ҳамчун омили экологӣ ба кадом гурӯҳи омилҳои экологӣ дохил мешавад?;

$A) Биотӣ;

$B) Абиотӣ;

$C) Антропогенӣ;

$D) Фитогенӣ;

$E) Орографӣ;

@122.

Мафҳуми биосеноз чиро мефаҳмонад?$A) Инкишофи организмҳоро;

$B) Пайдошавии ҳаётро;

$C) Маҷмӯи ҳамаи организмҳои зиндаро, ки дар як мӯҳити экологӣ фаъолият мекунанд;

$D) Маҷмӯи растаниҳое, ки дар як муҳити экологӣ вуҷуд доранд;

$E) Маҷмӯи ҳайвонотҳои маҳалли муайян;

@123.


Экосистемаҳо чанд хел мешаванд?

$A) 6;


$B) 4;

$C) 3;


$D) 2;

$E) 5;


@124.

Истеҳсолкунандаҳоро дар илми экология чӣ меноманд?

$A) Продусентҳо;

$B) Консументҳо;

$C) Редусентҳо;

$D) Автотрофҳо;

$E) Гетеротрофҳо;

@125.


Илме, ки муносибати мутақобилаи организмҳои зинда ва муҳитро меомӯзонад чӣ ном дорад?;

$A) Биология;

$B) Анатомия;

$C) Экология;

$D) Физика;

$E) Табиатшиносӣ;

@126.

Истилоҳи биогеосенозро шаҳр диҳед?$A) Системаи устувор;

$B) Системаи ноустувор;

$C) Суръати ҳосил шудани биомасса;

$D) Маҷмӯи экотопва биосеноз;

$E) Манбаи энергия;

@127.


Аз омилҳои экологии абиотӣ муҳимтаринашон кадом аст?

$A) Рӯшноӣ;

$B) Намӣ;

$C) Ҳарорат;

$D) Хок;

$E) Ҳамааш;

@128.

Таъсиротҳои растаниҳо, ҳайвонотҳо ва микроорганизмҳо ба кадом гурӯҳи омилҳои экологӣ дохил мешаванд?$A) Абиотӣ;

$B) Биотӣ;

$C) Антропогенӣ;

$D) Фитогенӣ;

$E) Орографӣ;

@129.


Барномаи байналхалқии ЮНЕСКО «Инсон ва биосфера» кай қабул

кардашуда буд?

$A) 1991;

$B) 2003;

$C) 1980;

$D) 1971;

$E) 2005;

@130.


Мубориза барои ҳаёт дар чанд шакл зоҳир карда мешавад?

$A) 3;


$B) 2;

$C) 4;


$D) 5;

$E) 6;


@131.

Барои нигоҳ доштани мувозинати газҳои ҳаво кадом амал зарур аст?

$A) Обро зиёд кардан;

$B) Микробҳоро куштан;

$C) Кабудизоркунӣ (нихолшинонӣ);

$D) Ҳайвонотҳоро кам кардан;

$E) Ниҳолҳои хушкро буридан;

@132.


Зиёдшавии таъсироти антропогенӣ ба муҳит кадом натиҷаро ҳосил мекунад?

$A) Камшавии ҳаҷми манзара;

$B) Боиси нест шудани намудҳои олами зинда;

$C) Боиси нест шудани ҷангалу хок, ҳайвону растанӣ, манзара ва ҳ.о;

$D) Боиси паст шудани намудҳои соҳаи кишоварзӣ;

$E) Аз байн рафтани боигариҳои сунъӣ;

@133.

Мафҳуми биосфера аз кадом забон гирифта шуда чӣ маъно дорад?$A) Тоҷикӣ-қабати ҳаётӣ;

$B) Арабӣ- қабати зиндагӣ;

$C) Англисӣ-қабати обӣ;

$D) Юнонӣ-қабати ҳаётии организмҳои зинда;

$E) Франсузӣ-кураи замин ва инсон;

@134.


Дар биосенозҳочанд робитаи ғизоӣ амал мекунанд?

$A) 3;


$B) 5;

$C) 7;


$D) 2;

$E) 4;


@135.

Хок (замин) ба кадом зергурӯҳи омилҳои экологӣ дохил мешавад?

$A) Орографӣ;

$B) Иқлимӣ;

$C) Фитогенӣ;

$D) Эдофӣ;

$E) Микрогенӣ;

@136.


Муҳимтарин вазифаи илми экология аз чӣ иборат аст?

$A) Барқарор намудани мувозинати экологӣ дар табиат;

$B) Фавран тағйир додани муносибати инсон нисбат ба муҳити зист;

$C) Ҳифзи ҳаво, замин, об, олами набототу ҳайвонот;

$D) А; В; С; Е;

$E) Баланд бардоштани маърифатнокии экологии аҳолӣ;

@137.

Рушноӣ ба кадом омилҳои экологӣ дохил мешавад?$A) Биотӣ;

$B) Абиотӣ;

$C) Антропогенӣ;

$D) Фитогенӣ;

$E) Эдофӣ;

@138.


Релеф ба кадом гурӯҳи омилҳои экологӣ дохил мешавад?

$A) Абиотӣ;

$B) Биотӣ;

$C) Антропогенӣ;

$D) Иқлимӣ;

$E) Микрогенӣ;

@139.

Дар Тоҷикистон чанд парваришгоҳ амал мекунад?$A) 4;

$B) 14;


$C) 13;

$D) 16;


$E) 18;

@140.


Литсензияи экологиро маънидод кунед?

$A) Иҷозатнома барои фаъолият намудан оид ба истифодаи захираҳои табиӣ;

$B) Иҷозатномабарои ҳаракати нақлиёт;

$C) Иҷозатнома барои коркарди корхонаҳои саноатӣ;

$D) Иҷозатномабарои шикори ҳайвонҳо;

$E) Иҷозатнома барои ҷамъоварии растаниҳо;

@141.

Организмҳое, ки фақат растаниҳоро ҳамчун ғизо истифода мебаранд, чӣ номида мешаванд?$A) Сапрофаг;

$B) Зоофаг;

$C) Фитофаг;

$D) Капрофаг;

$E) ҳамааш;

@142.


Ҳадде, ки берун аз доираи таъсири он зиндагии организмҳо ғайриимкон аст чӣ ном дорад?;

$A) Ҳадди минимум;

$B) Ҳадди максимум;

$C) Ҳаддди оптимум;

$D) Ҳадди поёнӣ ё болоии тобоварӣ;

$E) Ҳадди номаълум;

@143.

Кадом рӯз ҳамчун«Рӯзи об» қайд карда мешавад?$A) 5 - июн;

$B) 18- апрел;

$C) 22- март;

$D) 3- май;

$E) 7- июл;

@144.


Арборосидҳо барои нест кардани кадом организми зинда равона карда шудааст?

$A) Барои нест кардани растаниҳои буттагӣ ва дарахтӣ;

$B) Барои нест кардани ҳайвонҳои дараҷаи паст;

$C) Барои нест кардани ҳайвонҳои дараҷаи олӣ;

$D) Барои нест кардани микроорганизмҳо;

$E) Барои нест кардани ҳайвонҳо, занбурӯғҳо;

@145.

Шаклҳои асосии яроқи биосферавӣ кадомҳоянд?$A) Яроқи метеорологӣ, гидросферавӣ, литосферавӣ, иқлимӣ;

$B) Яроқи атмосферавӣ, нейронӣ, иқлимӣ, стратосферавӣ;

$C) Яроқи биохимиявӣ, экосидӣ, литосферавӣ, мезосферавӣ;

$D) Яроқи метеорологӣ, химиявӣ, иқлимӣ, гидросферавӣ;

$E) Яроқи нейтронӣ, иқлимӣ, магнитосферавӣ, ионосферавӣ;

@146.


Экосидҳо барои нест кардани кадом организми зинда равона карда шудааст?

$A) Барои нест кардани растаниҳо;

$B) Барои нест кардани ҳайвонҳо;

$C) Барои нест кардани инсон;

$D) Барои нест кардани микроорганизмҳо;

$E) Барои нест кардани вирусҳо;

@147.

Дефолиантҳо барои нест кардани кадом қисми растаниҳо истифода бурда мешавад?$A) Барои нест кардани навдаҳо;

$B) Барои нест кардани мева;

$C) Барои нест кардани ҳамаи қисмҳо;

$D) Барои нест кардани баргҳо;

$E) Барои нест кардани реша;

@148.


Мониторинги экологӣ гуфта, чиро мефаҳмед?

$A) Системаҳои глобалии мушоҳидаҳо ва назорат оид ба ҳолати муҳити зист;

$B) Системаҳои глобалии мушоҳидаҳо ва назорат оид ба ҳолати саломатии инсон;

$C) Системаҳои глобалии мушоҳидаҳо;

$D) Системаҳои глобалии мушоҳидаҳо ва назорат оид ба организмҳои нестшуда;

$E) Системаҳои глобалии мушоҳидаҳо ва назорат оид ба мавзеъҳои ҳифзшаванда;

@149.

Мақсади гузаронидани экспертизаи экологӣ чист?$A) Пешгирии оқибатҳои манфии имконпазири истифодаи объектҳои экспертизашаванда;

$B) Ба таври ғайрирасми муайянкунии мутобиқати фаъолияти пешбинишуда ба талаботҳои сохтмонӣ;

$C) Пешгирии қонунвайронкуниҳои иқтисодӣ;

$D) Ба шароитҳои номусоид муҳити зист мутобиқ намудани иншоотҳо;

$E) Пешгирии фаъолияти корхонаҳо;

@150.


Мониторинг аз чанд зина иборат аст?

$A) Мушоҳида, баҳодиҳии ҳолати муҳит, пешгӯиҳо оид ба эҳтимолияти тағйирёбӣ;

$B) Мушоҳида, барҳам задани фалокатҳо, садамаҳо;

$C) Баҳодиҳӣ, дигаргунсозӣ;

$D) Барқароркунӣ, азнавсозӣ;

$E) Бунёд намудан, нест кардан;

@151.

Олудавашвӣ чист?$A) Дохилшавии компонентҳои зинда;

$B) Дохилшавии компонентҳои ғайризинда;

$C) Дар натиҷаи он пасту баландшавӣ намешаванд;

$D) Дохилшавии компонентҳои зинда ва ғайризинда ба системаҳои экологӣ, ки боиси пасту баландшавии ҷараёнҳои муҳити табиат мешаванд;

$E) Аз меъёр зиёд шудани гази карбон;

@152.


Экосистемаҳои асосии ҷаҳон (дар асоси таълимоти Ю. Одум) кадомҳоянд?

$A) Баҳр, назди баҳр, дарёҳо, кӯлҳо, беша, ҷангал;

$B) Баҳр, назди баҳр, кӯҳҳо, ҷангал, беша;

$C) Баҳр, назди баҳр, дарёчаҳо, кӯл, обҳои ширин, беша, тундра, ҷангал, манзара;

$D) Баҳр, кӯҳ, кӯл, уқёнус, нишеби, ҳамворӣ, соҳил, дарёча, халиҷ;

$E) Беша, гулугоҳ, назди баҳр, соҳили дарёҳо;

@153.

Газҳои асосии таркиби биосфера кадомҳоянд?$A) Сулфур, нитроген, озон, газҳои инертӣ;

$B) Нитроген, озон, сулфур, калсий, карбон;

$C) Нитроген, оксиген, газҳои инертӣ, карбон, озон;

$D) Оксиген, фосфор, сулфур, карбон, калсий;

$E) Фосфор, озон, калсий, газҳои инертӣ;

@154.


Аутэкология чиро меомӯзад?

$A) Муносибати олами ҳайвонот бо якдигар;

$B) Робитаи мутақобилаи фардҳои алоҳидаи организмҳо ба муҳит ва устувории онҳо ба омилҳои экологӣ;

$C) Муносибати растаниҳо нисбати ҳарорат ва ивазшавии иқлим;

$D) Муносибати инсон ба табиат;

$E) Муносибати ҳайвон ба муҳити зист;

@155.

Экология организмҳои зиндаро дар чанд зинаи ҳаётӣ меомӯзад?$A) Дар ду зина;

$B) Дар чор зина;

$C) Дар панҷ зина;

$D) Дар шаш зина;

$E) Дар ҳафт зина;

@156.


Омили антропогениро шарҳ диҳед?

$A) Таъсироти олами наботот;

$B) Таъсироти олами микроорганизмҳо;

$C) Таъсироти обу – фазо ба муҳит;

$D) Маҷмӯи таъсироти инсон ба табиат;

$E) Таъсироти ҳайвонҳо ба муҳит;

@157.

Омилҳои иқлимӣ кадомҳоянд?$A) Хок ва растаниҳо;

$B) Об ва паррандаҳо;

$C) Ҳарорат ва намнокӣ;

$D) Ҳарорат, рушноӣ, намӣ, радиатсия, шамол;

$E) Намӣ, паррандаҳо, микроорганизмҳо;

@158.


Аэробҳо чӣ гуна организмҳоянд?

$A) Фақат дар муҳити оксигени озод дошта ҳаёту фаъолият мекунанд;

$B) Фақат дар муҳити беоксиген ҳаёту фаъолият мекунанд;

$C) Организмҳое, ки дар ҳолатҳои гуногуни ҳаёти зиндагӣ мекунанд;

$D) Фақат дар муҳити хушкӣ фаъолият мукунанд;

$E) Фақат дар муҳити обӣ фаъолият мекунанд;

@159.

Анаэробҳо чӣ гуна организмҳоянд?$A) Фақат дар муҳити оксигени озод дошта ҳаёту фаъолият мекунанд;

$B) Фақат дар муҳити беоксиген ҳаёту фаъолият мекунанд;

$C) Организмҳое, ки дар ҳолатҳои гуногуни ҳаёти зиндагӣ мекунанд;

$D) Фақат дар муҳити хушкӣ фаъолият мукунанд;

$E) Фақат дар муҳити обӣ фаъолият мекунанд;

@160.


Системаҳои экологии кишоварзӣ аз тарафи кадом организмҳо ба амал бароварда мешавад?

$A) Аз тарафи растаниҳо;

$B) Аз тарафи кишоварзон;

$C) Аз тарафи олимон;

$D) Аз тарафи одамон;

$E) Аз тарафи ҳамаи организмҳои зинда;

@161.

Растаниҳо ба кадом гурӯҳи омилҳои экологӣ дохил мешаванд?$A) Абиотӣ;

$B) Биотӣ;

$C) Антропогенӣ;

$D) Иқлимӣ;

$E) Орографӣ;

@162.


Экосистемаҳое, ки инсон ба вуҷуд меорад чӣ ном дорад?

$A) Биосеноз;

$B) Агросеноз;

$C) Биогеосеноз;

$D) Агроэкосистема;

$E) Фитосеноз;

@163.

Сабабҳои асосии эрозияи замин дар чист?$A) Ноҳамвории релеф;

$B) Миқдори зиёди боришот;

$C) Кам шудани ҷангалзорҳо;

$D) Аз замин нодуруст истифода бурдани инсон;

$E) А, В, С, Д;

@164.


Ифлосшавӣ чист?

$A) Дохилшавии компонентҳои зинда;

$B) Дохилшавии компонентҳои ғайризинда;

$C) Дар натиҷаи он пасту баландшавӣ намешаванд;

$D) Дохилшавии компонентҳои зинда ва ғайризинда ба системаҳои экологӣ,ки ба худашон хос нестанд;

$E) Аз меъёр зиёд шудани гази карбон;

@165.

Зиёдшавии таъсироти антропогенӣ ба муҳит кадом натиҷаро ҳосил мекунад?$A) Камшавии ҳаҷми манзара;

$B) Боиси паст шудани намудҳои олами зинда;

$C) Боиси нест шудани ҷангалу хок, ҳайвону растанӣ, манзара ва ҳ.о;

$D) Боиси паст шудани намудҳои соҳаи кишоварзӣ;

$E) Аз байн рафтани боигариҳои сунъӣ;

@166.


Даҳ ифлоскунандаи асосии биосфераро номбар кунед?

$A) Гази карбон, оксиди карбон, гази сулфур, оксиди нитроген, кислотаи фосфат, сурб, симоб, нафт, пестисидҳо, радиатсия;

$B) Оксиди карбон, оксиди оҳан, нитроген, фосфор, алюминий, оксиген, ДДТ, нафт, руҳ, йод, об;

$C) Калий, калсий, радиатсия, гази оксиген, нитроген, бор, сурма, йод, оҳан, об;

$D) Радиатсия, гази оксиген, фтор, симоб, оксиди нитроген, гази карбон, об, сурма;

$E) Фосфор, сурб, об, оксиген, намаки ошӣ, оҳан, нитроген, оксиген;

@167.

Экосистемаҳои асосии ҷаҳон (нисбати таълимоти Ю.Одум) кадомҳоянд?$A) Баҳр, назди баҳр, дарёҳо, кӯлҳо, беша, ҷангал;

$B) Баҳр, назди баҳр, кӯҳҳо, ҷангал, беша;

$C) Баҳр, назди баҳр, дарёчаҳо, кӯл, обҳои ширин, беша, тундра, ҷангал, манзара;

$D) Баҳр, кӯҳ, кӯл, уқёнус, нишеби, ҳамворӣ, соҳил, дарёча, халиҷ;

$E) Беша, гулугоҳ, назди баҳр, соҳили дарёҳо;

@168.


Кулли ифлоскунандаҳои муҳити табиатӣ ба чанд гурӯҳҷудо мешаванд?

$A) Химиявӣ ва табиӣ;

$B) Физикавӣ ва геологӣ;

$C) Табиӣ ва сунъӣ;

$D) Фазоӣ ва хокӣ;

$E) Биологӣ ва табиӣ;

@169.

Ҳолатҳои фавқуллодаро вобаста ба масоҳат номбар кунед?$A) ҷойдорӣ, мавзеи, ҷангалӣ;

$B) байнисарҳадӣ, кишварӣ, кӯҳӣ, обӣ;

$C) маҳдуд,маҳаллӣ,ҳудудӣ,минтақавӣ,ҷумҳуриявӣ,байни сарҳадӣ;

$D) байнисарҳадӣ, кӯҳӣ, ҷойдорӣ, фазоӣ;

$E) кӯҳӣ, фазоӣ, обӣ, ҷангалӣ, ҷойдорӣ;

@170.


Самти кам кардани яроқи ҳарбӣ ба кадом соҳаи инкишофи ҷомеа таъсир мерасонад?

$A) Ба давлат фоида меоварад;

$B) Ба миллат ёрӣ мерасонад;

$C) Ба буҷаи давлатӣ таъсирбахш аст;

$D) Ба саноат вазнинӣ меорад;

$E) Ба ҷамъият ёри мерасонад;

@171.

Фаъолияти ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ дар куҷо мегузарад?$A) Дар маркази кишвар;

$B) Дар ҷангалҳо;

$C) Дар муҳити обӣ;

$D) Дар мавзъҳои махсус таъсисёфта, машқгоҳ (полигон);

$E) Дар муҳити ҳавоӣ;

@172.


Вазъияти фавқуллодаро шарҳ диҳед?

$A) Вайроншавии муҳити обӣ;

$B) Халалдор шудани сохти Замин;

$C) Ивазшавии шароити ҳаёту фаъолияти инсон,вайроншавии мувозинати экологӣ;

$D) Пайдоиши омилҳои ғайричашмдошт;

$E) Пайдошавии омилҳои иқлимӣ;

@173.

Мигратсияи ифлосшавии химиявии фазо ба кадом самтҳои захираҳои обӣ таъсир мерасонад?$A) Ба сифат ва миқдори обҳо таъсир мерасонанд;

$B) Ба миқдори хок таъсир мерасонад;

$C) Ба шумораи популятсияҳо таъсир мерасонад;

$D) Ба ҳамаи самтҳои экосистемаҳо таъсир мерасонад;

$E) Ба ҳаёти олами микроорганизмҳо таъсир мерасонад;

@174.


Аутэкология чиро меомӯзад?

$A) Муносибати олами ҳайвонот бо якдигар;

$B) Робитаи мутақобилаи фардҳои алоҳидаи организмҳо ба муҳит ва устувории онҳо ба омилҳои экологӣ;

$C) Муносибати растаниҳо нисбати ҳарорат ва ивазшавии иқлим;

$D) Муносибати инсон ба табиат;

$E) Муносибати ҳайвон ба муҳити зист;

@175.

Демэкология чиро меомӯзад?$A) Намудҳои гуногуни бактерияҳо ва афзоиши онҳо;

$B) Одамро дар вақти инкишоф;

$C) Усулҳои доду гирифти моддаҳо;

$D) Тарафҳои гуногуни популятсияҳо;

$E) Маҷмӯи сапрофитҳо;

@176.


Обекти омӯзиши синэкология кадом аст?

$A) Пайдоиш ва инкишофи намуд бо муҳит;

$B) Инкишофи популятсияҳо ва таркиби экологии онҳо, инчунин автотрофҳо;

$C) Тарафҳои гуногуни ҷамоаҳоро бо муҳити зист;

$D) Синну сол, ҷойгиршавии паррандаҳо дар вақти парвоз, мигратсия ва лонасозӣ;

$E) Танҳо мигратсия ва лонасозии парандагон;

@177. Организмҳои зинда дар табиат бо чанд роҳ энергия мегирад?

$A) Бо ду роҳ;

$B) Бо се роҳ;

$C) Бо чор роҳ;

$D) Бо панҷ роҳ;

$E) Бо шаш роҳ;

@178.

Истилоҳҳои асосии экологӣ кадомҳоянд?$A) Экосистема, автотрофҳо, биосеноз, эдофикӣ, биосфера;

$B) Экосистема, биогеосеноз, гидрофитҳо, мезофитҳо, биосфера;

$C) Биосфера, хок, аэробҳо, популятсия, система;

$D) Биосеноз, биосфера, экосистема, биогеосеноз, популятсия;

$E) Хок, аэробҳо, автотрофҳо, эдофикӣ, экосистема;

@179.


Омилҳои биотиро номбар кунед?

$A) Омилҳои хокӣ ва фазоӣ;

$B) Табиати кӯҳсор ва ботлоқӣ;

$C) Фито – зоо – микробосенозҳо;

$D) Олами маҷмӯии табиати зиндаю ғайризинда;

$E) Табиати ғайризиндаи олами ҳастӣ;

@180.

Масоҳати умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон чи қадар аст?$A) 143 млн. км2;

$B) 143,1 га;

$C) 143,2 км2;

$D) 143,1 хазор км2;

$E) 143,3млн.км2;

@181.


Омили антропогенӣ гуфта чиро мефаҳмед?

$A) Таъсироти олами наботот;

$B) Таъсироти олами микроорганизмҳо;

$C) Таъсироти обу – фазо ба муҳит;

$D) Маҷмӯи таъсироти инсон ба табиат;

$E) Таъсироти ҳайвонҳо ба муҳит;

@182.

Ҳолатеро,ки дар натиҷаи вайрокунии баробарвазнӣ ё мувозинатӣ экологӣ ба вуҷуд меояд чи номида мешавад?$A) Буҳрони экологӣ;

$B) Буҳрони редусентҳо;

$C) Буҳрони табиӣ;

$D) Буҳрони иқтисодӣ;

$E) Буҳрони продусентҳо;

@183.


Шаби ядроӣ, зимистони ядроӣ, гуруснагии глобалӣ (кулли) , ифлосшавии радиоактивии кулли сайёраи Замин дар кадом ҳолат пайдо мешавад?

$A) дар ҳолати осоишта;

$B) дар ҳолати муноқишаҳои калони ҳарбӣ;

$C) дар ҳолати нафаскашии организмҳо;

$D) дар ҳолати ғизогирии организмҳои зинда;

$E) дар ҳолати фотосинтези растаниҳо;

@184.

Яроқи биологӣ чист?$A) истифодаи маводҳои биологие, ки қобилияти пайдоиши касалиҳои гуногунро доранд;

$B) истифодаи маводҳои биологие, ки ба саломатӣ фоида дорад;

$C) истифодаи маводҳои биологие, ки барои пайдоиши организми зинда ёрӣ мерасонад;

$D) истифодаи маводҳои биологие, ки барои афзоиш ва паҳншавии организми зинда кумак мерасонад;

$E) истифодаи маводҳои биологие, ки барои организмҳо кумак мерасонад;

@185.


Яроқи биологӣ ба чанд гурӯҳҷудо мешавад?

$A) обсабзҳо, амёба, гулсангҳо, ҳашаротҳо;

$B) буғумпойҳо, ҳалқакирмҳо; ҳашаротҳо, инфузория;

$C) бактерияҳо, вирусҳо, риккетейн, занбурӯғҳо;

$D) планктонҳо, буғумпойҳо, белпойҳо, паҳнкирмҳо;

$E) редусентҳо, бактерияҳо, обсабзҳо, бактерияҳо, занбуруғҳо;

@186.

Дар маҷмӯъ чанд номгӯйи ҷангҳои биосферавӣ мавҷуд аст?$A) 15 номгӯй;

$B) 17 номгӯй;

$C) 14 номгӯй;

$D) 20 номгӯй;

$E) 13 номгӯй;

@187.


Таркиби асосии яроқи биологӣ аз чӣҳо иборат аст?

$A) токсинҳо (моддаҳои зараррасон);

$B) моддаҳои химиявӣ;

$C) моддаҳои органикӣ;

$D) моддаҳои ғайриорганикӣ;

$E) моддаҳои физикавӣ;

@188.

Шаклҳои давлатии ҳифзи муҳити зист дар ҶТ;$A) мазорҳо, ҷойҳои муқаддас, мамнӯъгоҳҳо, парваришгоҳҳо;

$B) боғҳои миллӣ, дендрологӣ, ҳайвонот, мамнӯъгоҳҳо;

$C) мамнӯъгоҳҳо, парваришгоҳҳо, боғҳои миллӣ, боғҳои ботаникӣ,ёдгориҳои таърихӣ;

$D) боғҳои миллӣ, биосферавӣ, резервантҳо, мамнӯъгоҳҳо, ботлоқзорҳо;

$E) кӯҳсорҳои баланд, даштҳо, биёбонҳо, мамнӯъгоҳҳо, парваришгоҳҳо;

@189.


Захираҳои тамомнашаванда кадомҳоянд?

$A) энергияи офтоб, замин, шамол, об, ҳаво;

$B) энергияи об, фазо, хок, санг, рег, қум;

$C) шамол, уқёнусҳо, пиряхҳо, радиатсия;

$D) энергияи офтоб, мадду ҷазр, замин, шамол ва оби равону ҳавои атмосфера;

$E) энергияи офтоб, хок, дуд чанг, заминларза, ҳавои атмосфера;

@190.

Захираҳои барқарорнашаванда кадомҳоянд?$A) ангишт, газ, нефт, хокаҳои оҳаку тилло ва ҳ.о;

$B) ангишт, хок, об, оксиген;

$C) растаниҳо, ҳайвонот, дашт, биёбон;

$D) хок, релеф, семент, хокаҳо;

$E) манзара, ҷангал, кӯҳ, об, фазо;

@191.


Чанд роҳи назорат доири муносибати ба партовҳо мувофиқи қонунгузориҳо ҷой доранд?

$A) назорати давлатӣ, истеҳсолӣ, шахсӣ;

$B) назорати давлатӣ, шахсӣ, вазоратӣ;

$C) назорати давлатӣ, истеҳсолӣ, ҷамъиятӣ;

$D) назорати давлатӣ, истифодабарӣ, конститутсионӣ;

$E) назорати давлатӣ, хоҷагидорӣ, ҷамъиятӣ;

@192.

Маконе,ки дар он олами набототу ҳайвонот ваманзараҳои табиӣҳифз када мешаванд чи ном дорад?$A) ёдгории таърихӣ;

$B) боғи миллӣ;

$C) мамнӯъгоҳ;

$D) боғи ботаникӣ;

$E) парваришгоҳ;

@193.


Об дар табиат дар чанд шакл вомехӯрад?

$A) сахт,моеъ, газ;

$B) сахт,моеъ, ширин;

$C) моеъ,буғ,тоза;

$D) газ,сахт,суст;

$E) моеъ,беранг,газ;

@194.

Ноосфера гуфта кадом қабати биосфераро мегӯянд?$A) Қабати болоии фазоии биосфера;

$B) Қабати гази биосфера;

$C) Қабате, ки дар он маҷмӯи организмҳо ҷойгиранд;

$D) Қабати ақлӣ ё кураи ақлии биосфера;

$E) Қабати байни атмосфера ва гидросфера;

@195.


Литосфера чи маъно дорад?

$A) Қабати болоии сахти замин;

$B) Қишри замин;

$C) Қабати обии замин;

$D) Қабати ҳосилхезӣ замин;

$E) Қабати берунии замин;

@196.

Системаҳои экологии кишоварзӣ аз тарафи кадом организмҳо ба амал бароварда мешавад?$A) Аз тарафи растаниҳо;

$B) аз тарафи кишоварзон;

$C) аз тарафи олимон;

$D) аз тарафи одамон;

$E) аз тарафи ҳамаи организмҳои зинда;

@197.


Яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи системаҳои экологии сунъиро аз системаҳои экологии табиӣ нишон диҳед?

$A) Дар онҳо гуногунии намудҳо меафзояд;

$B) Дар онҳо гуногунии организмҳо ва намудҳо кам мешавад;

$C) Намуди дигарро истеъмол мекунад;

$D) Дар онҳо мувозинати экологӣ гум мешавад;

$E) Ҳамааш;

@198.

Экспертизаи экологӣ гуфта чиро мефаҳмед?$A) Ба таври расми муайянкунии мутобиқати фаъолияти пешбинишуда ба талаботҳои экологӣ;

$B) Ба таври ғайрирасми муайянкунии мутобиқати фаъолияти пешбинишуда ба талаботҳои сохтмонӣ;

$C) Ба таври расми муайянкунии мутобиқати фаъолияти пешбинишуда ба талаботҳои иқтисодӣ;

$D) Ба шароитҳои номусоид муҳити зист мутобиқ намудани иншоотҳо;

$E) Мутобиқ намудани организмҳо ба фаъолияти корхонаҳо;

@199.


Дар ҶТ чанд намуди экспертизаи экологӣ анҷом дода мешавад?

$A) 2;


$B) 4;

$C) 3;


$D) 1;

$E) 5;
Скачать 115.94 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©coolnew.ru 2020
обратиться к администрации

    Главная страница
Контрольная работа
Курсовая работа
Лабораторная работа
Теоретические основы
Методические указания
Общая характеристика
Рабочая программа
Практическая работа
Теоретические аспекты
Методические рекомендации
Пояснительная записка
Дипломная работа
Федеральное государственное
История развития
Общие сведения
Учебное пособие
Теоретическая часть
Основная часть
Физическая культура
Направление подготовки
государственное бюджетное
Самостоятельная работа
История возникновения
Методическая разработка
Краткая характеристика
Практическое задание
бюджетное учреждение
квалификационная работа
Выпускная квалификационная
государственное образовательное
Название дисциплины
Гражданское право
Общие положения
образовательное бюджетное
Российская академия
образовательная организация
Общая часть
Техническое задание
Методическое пособие
история возникновения
Уголовное право
Современное состояние
теоретические основы
Теория государства
Понятие сущность
Экономическая теория
прохождении учебной
Физические основы
Правовое регулирование
Финансовое планирование
Административное право