Конспект лекцій з дисципліни " методологія І організація наукових досліджень" для студентів спеціальності "Маркетинг"страница6/27
Дата09.01.2018
Размер251 Kb.
Название файлаMONDKonspekt.doc
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Класифікація наук у наукознавстві виконує функції групування наукових знань у певні системи, що сприяє уніфікації науки, її міжнародних зв’язків і прискоренню темпів розвитку.

Теорія наукового прогнозування, планування та управління науковими дослідженнями, моделювання науки, наукова організація праці, право та інші розділи наукознавства в розвитку науки виконують методологічні функції, визначають її стратегію та напрями розвитку в суспільстві.

Отже, наукознавство, узагальнюючи світовий досвід розвитку науки, активно впливає на інтеграцію вітчизняної науки з науковими системами інших високорозвинених країн, сприяє її удосконаленню, задоволенню життєвих потреб людей. Однак наукознавство – це не комплекс окремих дисциплін і навіть не синтез знань про логіко-пізнавальні, соціальні, економічні, психологічні, структурно-організаційні аспекти розвитку науки, а цілісна наука, що вивчає взаємодію різних елементів, які визначають розвиток науки як історично мінливої цілісності, або системи.

За своєю спрямованістю, безпосереднім відношенням до практики окремі науки поділяють на фундаментальні і прикладні. Завданням фундаментальних наук є пізнання законів, що керуюють поведінкою та взаємодією базисних структур природи, суспільства і мислення. Ці закони і структури вивчаються як такі, так би мовити, в “чистому вигляді”, безвідносно до їхнього можливого використання.Тому фундаментальні науки іноді називають “чистими”.

Безпосередня мета прикладних наук – використання результатів фундаментальних наук для вирішення не тільки пізнавальних, а й соціально-практичних проблем. Тому тут критерієм успіху є не тільки досягнення істини, але й міра задоволення соціального замовлення.

Вища атестаційна комісія (ВАК) України за погодженням з Міністерством освіти і науки України затвердила національну класифікацію наук з 25 галузей науки

За призначенням і роллю в сучасному українському суспільстві кожна галузь наук поділяється на кілька груп. Саме таким чином ВАК України за погодженням з Міністерством освіти і науки України затверджено перелік спеціальностей з економічних наук.

Основними цілями державної політики України у сфері наукової і науково-технічної діяльності визначено:


  • примноження національного багатства на основі використання наукових і науково-технічних досягнень;

  • створення умов для досягнення високого рівня життя кожного громадянина, його фізичного, духовного та інтелектуального розвитку через використання сучасних досягнень науки і техніки;

  • зміцнення національної безпеки на основі використання наукових і науково-технічних досягнень;

  • забезпечення вільного розвитку наукової та науково-технічної творчості.

До повноважень Кабінету Міністрів України як вищого органу в системі органів виконавчої влади належать питання здійснення науково-технічної політики держави; подання Верховній Раді України пропозицій щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та їхнього матеріально-технічного забезпечення; затвердження державних (міжвідомчих) науково-технічних програм відповідно до визначених Верховною Радою України пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки; забезпечення реалізації загальнодержавних науково-технічних програм.

Вищим науковим центром країни є Національна академія наук (НАН) України, що очолює і координує фундаментальні дослідження в різних галузях науки. НАН України є державним науковим закладом, який об’єднує всі напрями національної науки і підтримує міжнародні зв’язки науковими центрами інших країн. НАН складається з відділень відповідних галузей науки. Крім галузевих, є територіальні відділення (наприклад, Донецьке, Західне, Південне та ін.) і територіальні філії. Галузеві відділення НАН об’єднують науково-дослідні інститути, що очолюють розвиток науки в цій галузі знань і в яких зосереджено провідні наукові сили. Крім Національної академії наук, в Україні функціонують державні галузеві академії. У складі галузевих академій діють НДІ різного профілю відповідно до галузі науки. Україні функціонують і недержавні спеціалізовані академії, які об’єднують вчених на громадських засадах за профілем їхньої наукової діяльності. В Україні діє і велика кількість галузевих НДІ, підпорядкованих міністерствам і відомствам. Зокрема ці НДІ виконують особливо складні та трудомісткі науково-дослідні роботи, які потребують об’єднання зусиль колективу вчених (наприклад, розробка методик з прогнозування розвитку галузі). Відповідно до напряму НДІ визначають його структуру: створюють відділи, лабораторії, сектори, які здебільшого очолюють провідні вчені у цій галузі знань. Вищі навчальні заклади (університети, академії, інститути) мають спеціальні підрозділи, які виконують науково-дослідні роботи за рахунок державних бюджетних і госпрозрахункових коштів. Виконують дослідження професорсько-викладацькі працівники, аспіранти, студенти, а також вчені на конкурсній основі. Тематика досліджень у цих установах формується за профілем ВНЗ, його факультетів і кафедр на договірних засадах з підприємствами, організаціями або у формі державного замовлення.

Наукові кадри в Україні готують вищі навчальні заклади і науково-дослідні організації. Основною формою планомірної підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів є аспірантура, яка функціонує при вищих навчальних закладах, наукових установах, що мають необхідну наукову та матеріальну базу. Завершується навчання в аспірантурі захистом у спеціалізованій вченій раді дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата наук.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
База данных защищена авторским правом ©coolnew.ru 2020
обратиться к администрации

    Главная страница
Контрольная работа
Курсовая работа
Лабораторная работа
Теоретические основы
Методические указания
Общая характеристика
Рабочая программа
Практическая работа
Теоретические аспекты
Методические рекомендации
Пояснительная записка
Дипломная работа
Федеральное государственное
История развития
Учебное пособие
Общие сведения
Направление подготовки
Основная часть
Физическая культура
Теоретическая часть
государственное бюджетное
Самостоятельная работа
История возникновения
Методическая разработка
Практическое задание
Краткая характеристика
бюджетное учреждение
Выпускная квалификационная
квалификационная работа
государственное образовательное
Название дисциплины
Гражданское право
образовательное бюджетное
Российская академия
Общие положения
прохождении учебной
образовательная организация
Понятие сущность
Современное состояние
Методическое пособие
история возникновения
теоретические основы
Уголовное право
Техническое задание
Общая часть
Фамилия студента
Физические основы
Экономическая теория
Финансовое планирование
Теория государства
Финансовое право