Конспект лекцій з дисципліни " методологія І організація наукових досліджень" для студентів спеціальності "Маркетинг"страница3/27
Дата09.01.2018
Размер251 Kb.
Название файлаMONDKonspekt.doc
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
культурно-виховну – розвиток культури, гуманізація виховання і формування нової людини;

 • практично-діючу – удосконалення виробництва і системи суспільних відношень, інакше кажучи, безпосередньої виробничої сили матеріального виробництва.

  Сукупність окремих, часткових, функцій науки надає їй головну функцію в сучасному світі – розвиток системи знань, яка сприяє найбільш раціональній організації виробничих відношень і використанню виробничих сил в інтересах усіх членів суспільства. Розглянута нами двоєдина мета науки – наукове пояснення явищ природи і суспільства, будь-коли зафіксовані людиною, і отримання нових знань, використання їх у практичному освоєнні світу – обумовлює і предмет науки: взаємопов’язані форми розвитку матерії або особливості їх відображення в свідомості людини.

  Існуюча множина різноманітних галузей знань поєднується в дві великі групи наук:  • природні (математика, астрономія, фізика, хімія, біологія та ін.);

  • науки про дух (сфера духовно-культурної діяльності людини: економіка, філософія, історія, логіка, філологія, право та ін.).

  Отже, наука – динамічна система знань, що розкривають нові явища в суспільстві і природі з метою використання їх у практичній діяльності людини.

  Головними ознаками наукового пізнання світу є:  • предметність і об’єктивність наукового знання;

  • вивчення об’єктів, порівняно незалежних від повсякденного досвіду та сьогоденних можливостей використання результатів.

  Кажучи про наукове знання, необхідно виокремити два його рівні – емпіричний (тобто заснований на досвіді і через посередництво досвіду) і теоретичний (отриманий шляхом умовиводу, відокремлено від практики). Основними критеріями, за якими розділяють ці рівні, є:

  • характер предмета дослідження;

  • тип засобів дослідження, що застосовуються;

  • особливості методу дослідження.

  Емпіричний і теоретичний рівні мають досить складну організацію. Їхні складники характеризуються специфічними пізнавальними процедурами та особливими типами отриманих за їхньою допомогою знань.

  Наука як система знань має специфічну структуру, що складається з низки елементів. Головним складником науки, її системоутворювальною ланкою є наукові закони. Науковий закон – внутрішній суттєвий і стійкий зв’язок явищ і процесів, що обумовлює їхні впорядковані зміни і дає можливість достовірного передбачення перебігу цих явищ або процесів. Важливим структурним елементом науки є категорії – форми усвідомлення в поняттях загальних способів ставлення людини до світу, що відображають найбільш загальні та суттєві властивості, закони природи і суспільства. Це найзагальніші поняття науки, що втілюють особливості її предмета, змісту і методу. З науковими законами і категоріями тісно пов’язаний такий структурний елемент науки як принцип – першопочаток, керуюча ідея, центральне поняття, що є узагальненням і поширенням якогось положення на всі явища тієї сфери знань, з якої цей принцип виведено. Принципи можуть мати форму постулатів – тверджень, попередніх припущень певної наукової теорії , що беруться в ній за вихідні і стають основою для великих теоретичних узагальнень. У сучасній логіці і методології науки постулат іноді трактується як синонім поняття аксіомипевного вихідного твердження, інтуїтивно очевидного або апріорі істиного, яке приймається без доказів як опорне в певній теорії і з якого (або сукупності яких) виводяться всі інші положення цієї теорії в межах прийнятих у ній правил виводу. Під теорією розуміють систему узагальненого достовірного знання про той чи інший “фрагмент” дійсності, що описує, пояснює і передбачає функціонування певної сукупності об’єктів, що становлять цей “фрагмент”. Теорія є розумовим, духовним відображенням і відтворенням реальної дійсності.

  Поделитесь с Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
  База данных защищена авторским правом ©coolnew.ru 2020
  обратиться к администрации

      Главная страница
  Контрольная работа
  Курсовая работа
  Лабораторная работа
  Теоретические основы
  Методические указания
  Общая характеристика
  Рабочая программа
  Практическая работа
  Теоретические аспекты
  Методические рекомендации
  Пояснительная записка
  Дипломная работа
  Федеральное государственное
  История развития
  Учебное пособие
  Общие сведения
  Физическая культура
  Направление подготовки
  Основная часть
  Теоретическая часть
  государственное бюджетное
  Самостоятельная работа
  История возникновения
  Краткая характеристика
  Методическая разработка
  Практическое задание
  квалификационная работа
  Выпускная квалификационная
  бюджетное учреждение
  Название дисциплины
  Гражданское право
  государственное образовательное
  Российская академия
  образовательное бюджетное
  Общие положения
  образовательная организация
  теоретические основы
  прохождении учебной
  Общая часть
  история возникновения
  Современное состояние
  Понятие сущность
  Методическое пособие
  Уголовное право
  Техническое задание
  Финансовое право
  Физические основы
  Фамилия студента
  Теория государства
  Экономическая теория
  организация высшего