Конспект лекцій з дисципліни " методологія І організація наукових досліджень" для студентів спеціальності "Маркетинг"страница25/27
Дата09.01.2018
Размер251 Kb.
Название файлаMONDKonspekt.doc
ТипКонспект
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Спеціалізація і кооперування передбачають розподіл праці секторів, груп, окремих виконавців і співвиконавців науково-дослідних процедур. При цьому дотримують технологічний принцип спеціалізації і кооперування, що грунтується на створенні дільниць і робочих місць для виконання однорідних за технологічним процесом операцій. Так, окремі підрозділи наукової установи чи окремі дослідники виконують постановку і алгоритмізацію задач дослідження, інші здійснюють програмування їх вирішення тощо.

Спеціалізація може поглиблюватись до об’єктів дослідження, наприклад, розробку і дослідження вибухозахищених електродвигунів потужністю до 1000 кВт виконує інший підрозділ, ніж двигунів потужністю вище 1000 кВт.

Кооперування здійснюється в науково-дослідному процесі поєднанням зусиль спеціалізованих підрозділів і спрямуванням їх на всебічне дослідження об’єкта. Це поєднання передбачається програмою комплексного дослідження.

Пропорційність полягає в дотриманні правильного співвідношення інформаційного забезпечення дослідників, що дає всебічне і якісне дослідження об’єктів у терміни, встановлені графіком і програмою робіт. Особливо важливою стає пропорційність в організації науково-дослідного процесу із застосуванням обчислювальної та організаційної техніки, периферійних пристроїв підготовки даних, терміналів тощо.

Паралельність у науково-дослідному процесі забезпечує одночасне паралельне виконання дослідних процедур, не пов’язаних між собою причиново-наслідковими зв’язками, що неабияк скорочує час виконання дослідження.

Прямоточність дає змогу раціонально організувати інформаційні потоки між учасниками науково-дослідного процесу, не припускати дублювання дослідних процедур різними виконавцями.

Безперервність зумовлює потребу організації дослідного процесу в часі і просторі.

Ритмічність науково-дослідного процесу забезпечується рівномірним виконанням дослідних процедур, що передбачає правильну організацію роботи всіх виконавців.

Організація управління науково-дослідним процесом передбачає взаємне погодження виконання інтелектуальної підготовки дослідного процесу і наукової оргянізації праці учасників цього процесу. На цьому етапі складають організаційні моделі, які дають змогу графічно представити взаємозв’язок об’єктів дослідження, джерел інформації, методів дослідження та узагальнення його результатів; виявити і сформувати конкретні зв’язки, пропорції, структурні взаємини між учасниками науково-дослідного процесу. Для цього можуть використовуватися оперограми, діаграми, гістограми, сітьові графіки тощо. Це дає можливість зробити розрахунок необхідного часу для виконання окремих процедур і дослідного процесу в цілому та узагальнити їх у класифікаційні схеми.

Наукова організація праці (НОП) у науково-дослідному процесі – це система заходів, спрямованих на вдосконалення методів і умов інтелектуальної праці, збереження здоров’я працівників на основі новітніх досягнень науки і техніки, що забезпечують найбільшу ефективність за найменших витрат розумової праці.

Основними завданнями НОП є поєднання в єдиному процесі техніки та інтелектуальних можливостей науковців, забезпечення найбільшої ефективності використання трудових, матеріальних та інтелектуальних ресурсів з метою підвищення ефективності їхньої праці. Тому НОП має сприяти створенню таких умов праці, які забезпечували б збереження здоров’я і працездатності людини.Наукова організація праці як система складається з таких взаємопов’язаних елементів: організації трудових процесів і робочих місць, забезпечення сприятливих умов праці, організації праці з функціонального обслуговування робочих місць, нормування і матеріального стимулювання, розвитку творчих здібностей працівників. Без узагальнення заходів НОП неможливо правильно вирішувати питання структури і чисельності наукового персоналу, планування роботи, ритмічного завантаження працівників.

Нормування інтелектуальної праці науковців передбачає вивчення мети та об’єктів нормування, способів роботи та умов праці, класифікацію витрат часу та операцій, вибір об’єктів і методу спостереження, проведення спостережень і опрацювання даних, визначення трудомісткості праці окремого фахівця.

Розвиток творчих здібностей передбачає систематичну роботу науковців з вивчення передового досвіду в обраній галузі діяльності, проведення науково-практичних семінарів, популяризації праці науковців, обов’язкове підвищення кваліфікації їх через кожні п’ять років і отримання ліцензії на право виконання науково-дослідних робіт.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
База данных защищена авторским правом ©coolnew.ru 2020
обратиться к администрации

    Главная страница
Контрольная работа
Курсовая работа
Лабораторная работа
Теоретические основы
Методические указания
Общая характеристика
Рабочая программа
Практическая работа
Теоретические аспекты
Методические рекомендации
Пояснительная записка
Дипломная работа
Федеральное государственное
История развития
Учебное пособие
Общие сведения
Основная часть
Направление подготовки
Физическая культура
государственное бюджетное
Теоретическая часть
Самостоятельная работа
История возникновения
Методическая разработка
Краткая характеристика
Практическое задание
Выпускная квалификационная
квалификационная работа
бюджетное учреждение
государственное образовательное
Гражданское право
Название дисциплины
образовательная организация
образовательное бюджетное
Общие положения
Российская академия
прохождении учебной
теоретические основы
Техническое задание
Общая часть
Понятие сущность
история возникновения
Современное состояние
Уголовное право
Методическое пособие
Финансовое право
Экономическая теория
Фамилия студента
Правовое регулирование
организация высшего
Физические основы