Конспект лекцій з дисципліни " методологія І організація наукових досліджень" для студентів спеціальності "Маркетинг"


ТЕМА 4. Організація та проведення наукових досліджень: організаційна та дослідна стадіїстраница19/27
Дата09.01.2018
Размер251 Kb.
Название файлаMONDKonspekt.doc
ТипКонспект
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27
ТЕМА 4. Організація та проведення наукових досліджень: організаційна та дослідна стадії.
Питання для обговорення:

  1. Алгоритм науково-дослідного процесу.

  2. Організаційна стадія науково-дослідного процесу.

  3. Етапи конкретизації теми наукового дослідження та попереднього визначення теоретичних посилань.

  4. Організаційно-методична підготовка наукового дослідження.

  5. Дослідна стадія науково-дослідного процесу.

Науково-дослідний процес будь-якого класу, виду, з різноманітними ознаками проходить, однак, за загальною схемою три стадії (рисунок 4.1.2)

На організаційній стадії вивчають стан об’єкта і виконують організаційно-методичну підготовку дослідження.

Вивчення стану об’єкта дослідження передбачає конкретизацію теми та попереднє визначення теоретичних передумов її дослідження. Конкретизуючи тему, визначають її місце в науковій проблемі; встановлюють зв’язок між суміжними темами, що раніше виконувалися іншими дослідниками або плануються до виконання; визначають та обгрунтовують об’єкти дослідження. Вивчення теоретичних передумов містить вивчення стану об’єкта, наукової й теоретичної новизни гіпотез, що висуваються до дослідження.Організаційно-методична підготовка наукового дослідження, техніко-економічне обгрунтування, складання плану дослідження теми, методики дослідження і робочого плану.

На дослідній стадії відбувається створення нової інформації, а потім перетворення її за допомогою наукових методів дослідження згідно з програмою дослідження.Створення нової інформації становить проведення спостереження за об’єктом, вибір оцінних критеріїв, виявлення позитивних і негативних чинниківфакторів, що впливають на стан об'єкта дослідження, тощо. Отриману інформацію класифікують і групують для подальшого перетворення її згідно з метою дослідження.

На наступному етапі виконують дослідження із застосуванням різних наукових методів: проводиться доведення гіпотез, що були висунуті, формулювання висновків і рекомендацій, постановка експериментів, корегування попередніх висновків і результатів, оприлюднення результатів і висновків.

І, насамкінець, на стадії реалізації результатів дослідження проводиться узагальнення та апробація отриманих результатів, а потім впровадження їх у практику в тій чи іншій формі.

Організаційна стадія науково-дослідного процесу – це ціла низка процедур, що виконуються на початковому етапі кожного наукового дослідження.Визначення теоретичних основ розробки теми передбачає встановлення повноти освітлення її в раніше проведених дослідженнях, необхідності подальшого вивчення, виходячи з практичних потреб у цих знаннях. При цьому слід зібрати матеріал: ознайомитися з результатами раніше виконаних науково-дослідних робіт і захищених дисертацій, переглянути технічну документацію, сертифікати, рекламні проспекти і зразки передової вітчизняної та закордонної продукції, вивчити директивні документи та ін. Потім проводиться первісне опрацювання та узагальнення зібраного матеріалу, подається теоретичне підкріплення мети досліджень, робляться практичні висновки, рекомендації спочатку з одного питання, а потім переходять до дослідження наступного питання теми.

Історія питання та наявний стан викладаються услід за теоретичними основами. На цьому етапі роботи дослідники, зазвичай, користуються методами документалістики, тобто дослідження документів, які відображають інформацію про стан, поведінку, використання об’єктів дослідження. Документальні джерела інформації дають змогу дослідити об’єкти в динаміці за певними періодами, що необхідно для вивчення і зіставлення чинників, що впливають на них. Необхідно відзначити, що використання комп’ютерних технологій в наукових дослідженнях не підміняє документальних джерел інформації, а навпаки, збільшує потребу в документах як джерелах інформації.

Завершує вивчення теоретичних посилань етап висування та обгрунтування гіпотез. На цьому етапі аналізується сучасний стан проблеми, окреслюють коло питань що залишилися недослідженими, але можуть мати важливу вагу у подальшому розвитку певної галузі знань. Висування гіпотез повинно грунтуватися на науковому прогнозуванні тенденцій розвитку досліджуваних явищ.

Організаційно-методична підготовка науково-дослідного процесу починається з розробки програми досліджень. Вона визначає завдання, загальний зміст і народногосподарську значущість, окреслює методи дослідження. Крім того, у програмі зазначається замовник робіт, підрозділ-виконавець, обсяги і терміни виконання робіт.

На основі програми досліджень складають деталізований план дослідження теми з метою більшої деталізації робіт за обраною темою. У плані встановлюється період виконання робіт, розшифровуються витрати, уточнюються обсяги та джерела фінансування, очікувані результати, визначаються підприємства, на базі яких проводитимуться дослідження, уточнюються терміни відряджень, окреслюються способи збору інформації та ін. Услід за програмою і планом дослідження теми складається техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) науково-дослідної роботи. ТЕО відображає найважливіші показники роботи, що дають можливість ще на стадії підготовки дослідження визначити наукову і практичну цінність, передбачуваний економічний ефект від впровадження результатів дослідження. Техніко-економічне обгрунтування містить назву теми і проблеми, до якої ця тема входить, дані про замовника, наукового керівника робіт, підстави для виконання і класифікацію НДР (теоретична, пошукова, прикладна, конструкторська розробка), кошторисну вартість і терміни виконання, місце й час можливого впровадження.

Дослідна стадія науково-дослідного процесу, як і організаційна, має кілька етапів. Створення нової інформації відбувається в результаті проведення спостережень, експериментів та інших видів досліджень, спрямованих на отримання первісної інформації про об’єкт.

Етап виконання досліджень з використанням теоретичних і емпіричних методів дослідної стадії науково-дослідного процесу починається з доведення гіпотези, що саме і є сенсом і метою дослідної стадії.

Формулювання попередніх висновків і рекомендацій виконується на підставі доведення або, однаковою мірою, спростування гіпотези з урахуванням всіх суттєвих змін, доповнень, уточнень та ін., що сталися в процесі її доведення або спростування.

Наступним кроком є науковий експеримент, тобто емпірична перевірка результатів теоретичної частини дослідження.

Загалом, будь-яке експериментальне дослідження, незалежно від його різновиду, - це, так би мовити, дослідження в дослідженні і воно має кілька стадій, схожих зі стадіями науково-дослідного процесу в цілому.

Стадія узагальнення, апробації та реалізації результатів дослідження є завершальною стадією науково-дослідного процесу.

На цій стадії провадиться літературний виклад висновків і пропозицій за результатами виконаної роботи; апробація їх у колективі наукової організації, споріднених організацій, наукової спільноти; рецензування та експертиза; дослідне впровадження; корегування, доопрацювання та реалізація кінцевих результатів.

Організаційно-методична підготовка науково-дослідного процесу починається з розробки програми досліджень. Вона визначає завдання, загальний зміст і народногосподарську значущість, окреслює методи дослідження. Крім того, у програмі зазначається замовник робіт, підрозділ-виконавець, обсяги і терміни виконання робіт.

На основі програми досліджень складають деталізований план дослідження теми з метою більшої деталізації робіт за обраною темою. У плані встановлюється період виконання робіт, розшифровуються витрати, уточнюються обсяги та джерела фінансування, очікувані результати, визначаються підприємства, на базі яких проводитимуться дослідження, уточнюються терміни відряджень, окреслюються способи збору інформації та ін. План дослідження теми складається з вступу, розділів, глав і параграфів, що мають змістовні заголовки, і висновку. Складаючи план дослідження, наобхідно дотримуватися правил і вимог, встановлених державним стандартом “Звіт про науково-дослідну роботу”, зкрема виокремлення етапів виконання робіт за темою.

Услід за програмою і планом дослідження теми складається техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) науково-дослідної роботи. ТЕО відображає найважливіші показники роботи, що дають можливість ще на стадії підготовки дослідження визначити наукову і практичну цінність, передбачуваний економічний ефект від впровадження результатів дослідження. Техніко-економічне обгрунтування містить назву теми і проблеми, до якої ця тема входить, дані про замовника, наукового керівника робіт, підстави для виконання і класифікацію НДР (теоретична, пошукова, прикладна, конструкторська розробка), кошторисну вартість і терміни виконання, місце й час можливого впровадження.

Одним з найважливіших етапів організаційно-методичної підготовки науково-дослідного процесу є складання методики дослідження теми, у якій конкретизуються методи, прийоми і способи виконання робіт згідно з метою і планом досліджень. Структурно методика складається із загальних положень, основної частини і висновків.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27
База данных защищена авторским правом ©coolnew.ru 2020
обратиться к администрации

    Главная страница
Контрольная работа
Курсовая работа
Лабораторная работа
Теоретические основы
Методические указания
Общая характеристика
Рабочая программа
Практическая работа
Теоретические аспекты
Методические рекомендации
Пояснительная записка
Дипломная работа
Федеральное государственное
История развития
Учебное пособие
Общие сведения
Теоретическая часть
Физическая культура
Направление подготовки
Основная часть
государственное бюджетное
Самостоятельная работа
История возникновения
Практическое задание
Методическая разработка
Краткая характеристика
Выпускная квалификационная
бюджетное учреждение
квалификационная работа
Название дисциплины
государственное образовательное
Гражданское право
образовательная организация
образовательное бюджетное
Общие положения
Российская академия
история возникновения
Теория государства
теоретические основы
Понятие сущность
Современное состояние
Методическое пособие
Уголовное право
Экономическая теория
Техническое задание
Общая часть
прохождении учебной
Административное право
Физические основы
Финансовое планирование
Фамилия студента