Конспект лекцій з дисципліни " методологія І організація наукових досліджень" для студентів спеціальності "Маркетинг"страница12/27
Дата09.01.2018
Размер251 Kb.
Название файлаMONDKonspekt.doc
ТипКонспект
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27
Доведення гіпотези відбувається в процесі її теоретичного дослідження, експериментальної перевірки результатів теоретичного вивчення. На цій стадії гіпотезу, безумовно, уточнюють і видозмінюють залежно від отриманих результатів.

І нарешті, за результатами доведення, попередня гіпотеза або приймається як достовірна наукова теорія, або відкидається.

Процедуру, за допомогою якої встановлюють істинність гіпотези або будь-якого іншого твердження, в логіці називають доведенням. У доведенні використовують два способи встановлення істини: безпосередній та опосередкований.

Безпосередній спосіб полягає в тому, що в процесі практичних дій відбувається зіставлення деякого припущення з фактичним станом об’єкта дослідження. Видами таких практичних дій можуть бути спостереження, експеримент, демонстрація, вимірювання, розрахунки, облік та інші емпіричні процедури. У практиці, наприклад економічних досліджень найчастіше застосовують саме цей спосіб доведення, поскільки існує реальна можливість вимірювати та зіставляти показники економічних процесів на основі статистичних і бухгалтерських звітів та інших даних, зібраних за допомогою емпіричних методичних прийомів дослідження.

Однак у практиці досить часто істинність гіпотези може бути доведена шляхом умовиводів на основі вже наявних знань у вигляді різних законів і положень. Наприклад, у дослідженнях з математики, теоретичної фізики, астрономії та інших, особливо де є можливість значної формалізації та широкого застосування математичного апарату. Такий спосіб встановлення істини називають опосередкованим.

У структурі доказів розрізняють такі елементи, як теза, аргумент і форма.

Твердження, що підлягає доведенню, називають тезою. Теза повинна бути точно і чітко сформульована і залишатися незмінною впродовж всього доведення.

Положення, яке використовують для доведення істинності тези, називають аргументом. Аргументами можуть бути наукові положення, істинність яких вже доведено раніше (теореми, закони тощо), аксіоми, визначення та твердження, що містять достовірну інформацію про конкретні факти. Аргументи повинні бути істинними твердженнями. Істинність аргументу повинна бути доведена незалежно від тези. Аргументи повинні буть достатньо обгрунтованими для доведення тези.

Під формою доведення (або демонстрацією) розуміють спосіб зв’язку аргументів між собою та тезою, логічну послідовність переходу від аргументу до аргументу, а потім до тези. Формою доведення в наукових дослідженнях можуть бути таблиці, графіки, аналітичні розрахунки, інші матеріальні носії інформації, перетвореної згідно з метою дослідження (тезою).

Існує кілька видів доказів. Одними з найпоширеніших є прямі та непрямі докази.

Прямим доказом називають такий, що є логічним ланцюжком висновків та умовиводів, останньою ланкою якого є сама теза. Прикладом такого виду доказів може бути таке. Витрати праці на виготовлення костюмів з дорогих вовняних тканин і дешевих змішаних тканин однакові, але, за даними економічного аналізу, рентабельність костюмів з дорогих вовняних тканин набагато вища. До того ж вони мають великий попит і не залежуються на складі. Отже, виготовлення костюмів з дорогих вовняних тканин для фабрики вигідніше, ніж з дешевих змішаних.

Під непрямим доказом розуміють такий логічний ланцюжок умовиводів і висновків, за якого доводять хибність відхилення тези і на цій основі роблять висновок про її істинність. Іноді такий спосіб називають “доведенням від протилежного”. Його використовують у тому разі, коли прямі докази представити з якоїсь причини неможливо.

У наукових дослідженнях багато важать спростування. За їхньою допомогою наука звільняється від хибних тверджень, необгрунтованих догм, помилок, удосконалює свій теоретичний апарат. Як і доказ, спростування має свої тезу, аргумент і форму.

Спростування тези може бути здійснено, якщо, по-перше, буде доведено істинність антитези або, по-друге, доведено хибність наслідків, що випливають з тези.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27


База данных защищена авторским правом ©coolnew.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница
Контрольная работа
Курсовая работа
Теоретические основы
Лабораторная работа
Методические указания
Общая характеристика
Рабочая программа
Теоретические аспекты
Пояснительная записка
Практическая работа
Дипломная работа
Методические рекомендации
Федеральное государственное
История развития
Общие сведения
Учебное пособие
Основная часть
государственное бюджетное
Направление подготовки
Теоретическая часть
Физическая культура
Самостоятельная работа
История возникновения
Методическая разработка
Краткая характеристика
Практическое задание
квалификационная работа
Выпускная квалификационная
Гражданское право
Название дисциплины
бюджетное учреждение
государственное образовательное
образовательное бюджетное
Российская академия
Общие положения
теоретические основы
прохождении учебной
история возникновения
образовательная организация
Общая часть
Понятие сущность
Уголовное право
Современное состояние
Правовое регулирование
Финансовое право
Фамилия студента
Техническое задание
Методическое пособие
Финансовое планирование
Теория государства
Российская федерация