Інформаційні технології в освіті. Постановка проблемиСкачать 16.04 Kb.
Дата03.07.2021
Размер16.04 Kb.
Название файлаТезааа .docx

Інформаційні технології в освіті.

Постановка проблеми. Відмінними рисами сучасного суспільства є інтеграція інформаційних технологій з науковими і виробничими сферами, що вимагає від усіх членів інформаційного суспільства готовності до використання інформаційних технологій у своїй професіональній діяльності. У сучасному освітньому просторі широкої популярності набуває протягом життя . В зв'язку з цим, одним із пріоритетних напрямків інформатизації сучасного суспільства є процес інформатизації освіти, основним напрямком якого є впровадження засобів інформаційних та комунікаційних технологій у предметні сфери. В якості одного з шляхів модернізації середньої та вищої освіти багато дослідників розглядають раціональне поєднання традиційних освітніх технологій.

Стан дослідження. Історичний підхід до вивчення розповсюдження різних типів комп’ютерних технологій у навчальному процесі представлено у роботі О.І. Агапової, А.О. Кривошеєва, А.С. Ушакова [1], де виділено  типи розвитку комп’ютерних технологій [1, с. 35-38]. Вивченням і використання інформаційних технологій у навчальний процес займалися Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркіна [2]. Технологіям управління якістю нової вищої освіти, що базуються на інтегративному застосуванні системних і квалітологічних підходів та інноваційних дидактичних засобів підготовки фахівців нового часу, присвячено праці М. М. Булинського, М. І. Потєєва, В. А. Федорова, Є. Д. Колегова. А.

Метою написання є аналіз на основі наукових публікацій і положень про інформаційних технологій в освіті.

Виклад основного матеріалу. Наприкінці ХХ  на початку ХХ століття людство вступило в нову епоху свого розвитку – інформаційну. З’явилось нове поняття «інформаційне суспільство» як історична фаза розвитку цивілізації, коли життя та діяльність людини насамперед пов’язані зі створенням, переробкою та використанням інформації [3]. Яскравим прикладом успішним втіленням реалізації інформаційних технологій стала поява Інтернету –універсальної комп'ютерної мережі для отримання потрібної інформації, здійснювати обмін інформації, спілкуватись незалежно від того на якій відстанні знаходиться співбесідник.

Інтернет швидко знайшов застосування в науці, освіті, зв'язку, засобах масової інформації, включаючи телебачення, в рекламі, торгівлі, а також в інших галузей людської діяльності. Начало із впровадження Інтернету в освіту показало колосальні можливості для її подальшого розвивання. Разом з тим, виникли уднощі, які необхідно здолати для щоденного використання мережі в навчальних закладах.

Для того, щоб успішно діяти в інформаційному суспільстві в умовах новітніх технологій виробництва і посилення конкуренції на ринку праці, людина повинна вміти постійно використовувати нові технології протягом  розв'язання професійних завдань, що стоять перед нею. Зміни в сфері освіти нерозривно пов'язані із процесами, що відбуваються в соціально-політичному й економічному житті світового співтовариства. Осучаснення змісту понять, пов’язаних з інформаційними технологіями, здійснюється неперервно в контексті швидкозмінного розвитку інформаційних технологій та положень інформаційної парадигми соціально-економічного розвитку суспільства [3]. Деякі проблеми використання інформаційних технологій в освіті виникають у зв’язку з відсутністю не тільки методичної бази їх використання, а й методології розробки інформаційних технологій для освіти, що змушує викладача на практиці бути зорієнтованим лише на власний досвід і вміння емпірично шукати шляхи ефективного застосування інформаційних технологій.

Оцінюючи проблеми використання інформаційних технологій в освіті, необхідно насамперед активізувати процес впровадження інформаційних технологій у систему освіти, забезпечування навчальних закладів комп'ютерною технікою, розвиток телекомунікацій, глобальних і локальних освітніх мереж.Висновок. Отже, підсумовуючи вищезазначене можна діяти висновку, застосування комп'ютерів в освіті призвело до появи  покоління інформаційних освітніх технологій, які дали змогу підвищити якість навчання, створити нові засоби впливу, ефективніше взаємодіяти педагогам зі студентами. На думку деяких спеціалістів, інформаційні освітні технології на основі комп'ютерних засобів мають можливість підвищення ефективності навчального процесу

Література

  1. Агапова О. И. О трех поколениях компьютерных технологий обучения в школе / О.И. Агапова, О.А. Кривошеев, А.С. Ушаков // Информатика и образование. – 1994. – №2. – С.34-40.

  2. Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. – М. : Издат. Центр «Академия», 2007. – 368 с.

  3. . Коваль Т. І. Професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх інженерів-економістів: монографія / Тамара Іванівна Коваль. ― К. : Ленвіт, 2007. ― 264 с. ― Бібліогр.: С. 202-232.

Скачать 16.04 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©coolnew.ru 2020
обратиться к администрации

    Главная страница
Контрольная работа
Курсовая работа
Лабораторная работа
Теоретические основы
Методические указания
Общая характеристика
Рабочая программа
Практическая работа
Теоретические аспекты
Методические рекомендации
Пояснительная записка
Дипломная работа
Федеральное государственное
История развития
Учебное пособие
Общие сведения
Теоретическая часть
Основная часть
Направление подготовки
Физическая культура
государственное бюджетное
Самостоятельная работа
История возникновения
Краткая характеристика
Практическое задание
Методическая разработка
Выпускная квалификационная
бюджетное учреждение
квалификационная работа
Гражданское право
Название дисциплины
государственное образовательное
образовательное бюджетное
образовательная организация
Российская академия
Общие положения
Методическое пособие
Уголовное право
теоретические основы
история возникновения
Современное состояние
Экономическая теория
Понятие сущность
Теория государства
Общая часть
прохождении учебной
Техническое задание
Фамилия студента
Финансовое планирование
организация высшего
Административное право