Питання до іспиту з історії україни 2017-2018 навчальний рікСкачать 13.57 Kb.
Дата26.10.2018
Размер13.57 Kb.
Название файлаispyt.DOCX

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 2017-2018 навчальний рік.


 1. Трипілля: археологічна культура чи цивілізація.
 1. Скіфи та античні міста-держави Причорноморья: протистояння та взаємодія.
 1. Утворення ранньосередньовічної держави східних слов’ян: головні концепції та аргументи істориків.

 2. Еволюція суспільно-політичного та економічного устрою українських земель доби раннього та розвинутого середньовіччя.

 3. Соціально-політичний портрет київських князів доби середньовіччя.
 1. Культура України доби раннього та розвинутого середньовіччя.
 1. «Повість временних літ» про введення християнства.
 1. Соціально-політичний портрет шляхти в Україні (ХV – ХVІІ ст.).
 1. П.Могила як політичний і культурний діяч.
 1. Соціально-політичний портрет українського козака (кінець ХVI – ХVII ст.).
 1. Другий Литовський статут про політичний устрій та суспільні відносини Великого Князівства Литовського.

 2. Магдебурзьке право в Україні: причини поширення, особливості функціонування.
 1. Соціально-економічні наслідки перебування Українських земель у складі Речі Посполитої (1569-1647 рр.).

 2. Берестейська релігійна унія (1596 р.) та її наслідки.
 1. Причини та характер Визвольної війни українського народу під керівництвом Б.Хмельницького.

 2. Становлення Української козацької держави в ході Визвольної війни українського народу (1648-1657 рр.).

 3. Переяславська Рада 1654 р. Наслідки україно-російської угоди.
 1. Березневі статті 1654 р.: причини укладання, зміст, історичне значення.
 1. Гадяцький трактат: причини укладання, зміст, історичне значення.
 1. Руїна: криза Української козацької держави (60-80-ті рр. ХVІІ ст.).
 1. Соціально-політичний портрет української козацької старшини (друга половина ХVIІ – ХVIIІ ст.).

 2. Гетьман І.Мазепа: історичні міфи і реалії (кінець ХVIІ – початок ХVIIІ ст.).
 1. Гайдамацький рух в історії України: соціальна складова, політичний вимір.
 1. Національно-культурне Відродження кінця XVIII – першої пол. XIX ст. як суспільне явище: українські особливості.

 2. «Історія Русів»: політичний памфлет чи перша історія України.
 1. «Закон Божий. Книга буття українського народу»: характеристика головних положень.

 2. Особливості проведення та наслідки реалізації реформ місцевого самоврядування в українських землях (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.).
 1. Тарас Шевченко: оцінка суспільно-політичного значення творчості поета.
 1. Соціально-політичний портрет українського селянина (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.).

 2. Соціально-політичний портрет представника української інтелігенції (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.).

 3. Соціально-політичний портрет робітника України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.).

 4. Українська культура другої половини XIX – початку ХХ ст.: освіта, література, театр.
 1. Праця «Листи на Наддніпрянську Україну» М.Драгоманова про завдання українського національного руху.

 2. Москвофільський та народовський рухи у Західній Україні (друга половина XIX – поч. XX ст.).

 1. Програми УСДРП та УДРП: порівняльна характеристика документів.
 1. Програми УСДРП і УНДП: порівняльна характеристика документів.
 1. «Історія України-Руси» М.С.Грушевського: особливості концепції твору.
 1. Національно-демократична революція 1917-1920 рр. в Україні: здобутки, наслідки, уроки.

 2. Конституція УНР (1918 р.): модель розвитку демократії, уроки для сьогодення.
 1. П.Скоропадський «Спогади» – про формування держапарату та політичного курсу Української Держави.

 2. Селянський повстанський рух в Україні в 1918 –1921 рр. Н.Махно.
 1. С.Петлюра: політична діяльність доби революції 1917-1920 рр.
 1. Радянська Україна і створення СРСР. Х.Раковський як партійно-політичний діяч УСРР.
 1. Політичне, культурне та повсякденне життя в УСРР 1920-х рр. (за «Щоденником» С.Єфремова).

 2. М.Хвильовий «Україна чи Малоросія?»: про шляхи розвитку української літератури.
 1. Індустріальний розвиток України в умовах наздоганяючої модернізації кінця

ХІХ – початку ХХ ст. і форсованої індустріалізації 1930-х рр.: порівняльна характеристика. 1. Постанова ЦК ВКП(б) та РНК СРСР про хлібозаготівлі в Україні, на Північному Кавказі та в Західній області 14 грудня 1932 р.

 2. Воєнно-політична ситуація в Україні у 1941-1942 та 1943-1944 рр.: порівняльна характеристика.

 3. С.Ковпак – керівник партизанського руху в Україні.
 1. Соціально-політичний колективний портрет радянського партизана (1941-

1944 рр.). 1. Соціально-політичний колективний портрет бійця УПА.

 2. Політична ситуація в Західній Україні (друга половина 1940-х – початок 1950-х років).
 1. Політичне життя в Україні в період кризи тоталітарної системи (1953-1991

рр.). 1. Особливості соціально-економічного розвитку УРСР (1945-1991 рр.).
 1. Культурне життя в УРСР (1945-1991 рр.): освіта, література, кіно.
 1. Соціально-політичний портрет українського дисидента 1950-1980-х рр.
 1. Книга І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?» про політику українізації та становище української культури у 1950-1960-ті рр.

 2. Радянська людина як суспільний феномен в УРСР (1960-ті – 1991 рр.).
 1. Проголошення незалежності України: причини, діяльність політичних сил по її здобуттю та закріпленню (1990-1991).

 2. Історія української національної символіки.

Зразок білету екзаменаційного завдання
 1. Еволюція суспільно-політичного та економічного устрою українських земель доби раннього та розвинутого середньовіччя. 12 балів.
 1. Соціально-політичний портрет українського селянина (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). 12 балів.

 2. Книга І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?» про політику українізації та становище української культури у 1950-1960-ті рр. 16 балів.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©coolnew.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница
Контрольная работа
Курсовая работа
Теоретические основы
Общая характеристика
Лабораторная работа
Теоретические аспекты
Методические указания
Дипломная работа
Пояснительная записка
Федеральное государственное
Рабочая программа
Методические рекомендации
Основная часть
История развития
Общие сведения
Практическая работа
Физическая культура
Теоретическая часть
государственное бюджетное
Выпускная квалификационная
Краткая характеристика
Самостоятельная работа
квалификационная работа
государственное образовательное
Гражданское право
Направление подготовки
История возникновения
Практическое задание
история возникновения
Современное состояние
Название дисциплины
Российская академия
образовательное бюджетное
Финансовое планирование
теоретические основы
бюджетное учреждение
Методическая разработка
Общие положения
Фамилия студента
Понятие сущность
прохождении учебной
Общая часть
Учебное пособие
Конституционное право
Теория государства
Правовое регулирование
Организация производства
Административное право
Экономическая теория
Финансовое право
истории развития