Өндірістің ақпараттық технолгиялары заманауи өндірісте көп қолданысқа ие


«Жұлдызша» бөлшегін өңдеудің операциялық технологиялық үрдісін жобалаустраница9/26
Дата27.11.2018
Размер3.25 Mb.
Название файла1111.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26
2.5 «Жұлдызша» бөлшегін өңдеудің операциялық технологиялық үрдісін жобалау
Жоғарыда тоқталып өткендей ендігі кезекте «жұлдызша» бөлшегін өңдеудің операциялық технологиялық үрдісін жобалады негізгі техпологиялық үрдістерді таңдап алып негізгі операциялық жүйесін тұрғызамыз Қосымша А -да толық көрсетілген.

Жоңғышпен өңдеуде өңделген беттің кедір-бұдырлығына әсер ету.

Беттің кедір-бқдырлық параметрлері

МЕСТ 2789-73 және СТСЭВ 638-77 кедір бұдырлықтың келесі параметрлерін бекітеді: Rа =400…0,008 мкм); Sm – түзу еместіктің орта қадамы (Sm = 12,5…0,002мм); tp – қатыстық тіреу профиліінң ұзындығы (10…90%), мұндағы p – кесу қимасының сандық мәні.Профильдің орта арифметикалық ауытқуы Ra профиль нүктелерінен оның орта сызығына дейінгі ара қашықтықты сипаттайды(y12,…,уn):
(2.9)
мұндағы уi – орта сызыққа дейінгі абсолютті қашықтық; I=1; n – өлшенген ауытқулар саны.

Профильдің орта сызығы m өлшенетін профильді арақашықтың квадраттарының қосындысы осы сызыққа дейін минималды болатындай етіп таңдайды.

Профилограмда орта сызықты анықтау кезінде келесі шарттарды қолдануға болады: орта сызық өлшенуші профиль бағытын алып оны 1 базалық сызығында өзара тең екі профильге бөлетіндей:
А1 + А3 + … + Аn-1 = А2 + А4 + … + Аn. (2.10)
Жоңғылай өідеу кезінде кесу режимінің беттің кедір бқдырлығына әсер ету:

Машина бөлшектерінің беттің қабат сапасы беттің қабаттық кедір-бұдырлығы мен физика-хмиялық қасиеттерімен сипатталады.

Нақты бет оның өңделуі түріне тәуелсіз әртүрлі қадамдағы ойықтар мен шығыңқылардың қадамын сипаттайды. Бет кедір-бұдырылғы өңдеу үрдісінде көптген факторлар есебінен пайда болады. Оның бірі кедір бұдырлықтың орналасу орны мен қалпын, ендігісі өлшемдерін анықтайды.

Кесу режимі, асаап геометриясы және өңделінетін материал бет кедір-бқдырлығына әсер береді.Берілістің артуы кесудің қалдық ауданының үлкеіне, сәйкесінше бет кедір – бұдырлықтың артуына алып келеді. Бұған келесі 2.11 - формулалар дәлел:

– ұш радиусы нөлге тең кескіш үшін:


H = S / ctgφ + ctgφ1, (2.11)
– дөңгелектеу радиусы нөлден өзге кескіш үшін 2.12 – формуламен есептеледі:
H = S2 / 8r, , (2.12)
мұндағы Н – бұдырлық ұзындығы в мм; S –беріліс в мм/об; r – кескіш ұшының дөңгелену радиусы; φ – жоспардағы басты және қосымша бұрыштар.

Кесу жылдамдығы бет кедір бқдырлығына үлкен әсер береді. Жоғары кедір-бқдырлықты кесудің аз жылдамдықтарына, немесе өте жоғары жылдамдықта алуға болады. Орта жылдамдықтар аймағында (40 -60м/мин) кескіште өсімше пайда болады, нәтижесінде бет кедір-бұдырлығы жылдам төмендейді. Кесу жылдамдығының айтарлықтай өсуі кесу темпаературасын арттырады, пластикалық деформация деңгейін азайтады және бет кедір-бұдырлығын жақсартады.

Бірінші қарағанда бет кедір - бұдырлығының биіктігін аналитикалық әдіспен оңай есептеуге болатын сияқты. Бірінші жақындауда кедір- бұдырлықты басты қозғалыс пен беріліс қозғалысының аспап ізі ретінде қарастырады. Мысалы, жоңғымен өңдеуде аспап берілісінің бойымен бағыттас кедір бқдырлық биіктігін кескіштің екі қиылысқан қалпынан анқтауға болады.

Алайда тікелей өзгерістер көрсеткендей кедір-бқдырлықтың шынай биіктігі теориялықтан қатты айырмашылқта болады. Бұл айырмашылық келесі себептермен негізделеді.

Кесу кезіндегі металдың пластикалық деформацияның болуы.

Кесілген материал уйіндіге айнала отырып, және беттік қабат пластикалық деформацияға түседі. Пластикалық деформация деңгейі үйіндінің түсу мәнімен анықталады. Үйіндінің түсуі үлкейген сайын тұрақты берілісте және кескіштің ұшының тұрақты радиусында өңделінетін бет кедір бұдырлық биіктігі артады.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26


База данных защищена авторским правом ©coolnew.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница
Контрольная работа
Курсовая работа
Теоретические основы
Общая характеристика
Лабораторная работа
Методические указания
Теоретические аспекты
Дипломная работа
Федеральное государственное
Пояснительная записка
Рабочая программа
Методические рекомендации
История развития
Общие сведения
Практическая работа
Физическая культура
Теоретическая часть
государственное бюджетное
Основная часть
Краткая характеристика
государственное образовательное
квалификационная работа
Выпускная квалификационная
Практическое задание
Направление подготовки
Современное состояние
Методическая разработка
образовательное бюджетное
теоретические основы
Самостоятельная работа
бюджетное учреждение
Финансовое планирование
Название дисциплины
история возникновения
Теория государства
Организация производства
Гражданское право
Российская академия
Учебное пособие
Общая часть
Конституционное право
История возникновения
Правовое регулирование
истории развития
Экономическая теория
Организационная структура
Производственная практика
Экономическое содержание
Административное право
Уголовное право
Финансовое право