Өндірістің ақпараттық технолгиялары заманауи өндірісте көп қолданысқа ие


Білдектік жүйелердің имитациялық (еліктеме) моделістраница3/26
Дата27.11.2018
Размер3.25 Mb.
Название файла1111.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
1.2 Білдектік жүйелердің имитациялық (еліктеме) моделі
Имитациялық модельдеу – ЭЕМ-да жүйені немесе оның жеке бөліктері мен элементтерін функцияландыру үрдісі бағдарламаларының жинақтық кешенінің арқасында имитациялаушы зерттеу әдістемесі. Имитациялық модельдеу әдісінің мағынасы жүйе тәртібін, онық қасиеті мен сипаттамаларын жүйені зерттеу құрамына қажетті құрамда, көлемде және олардың параметрлерінің өзгеру аясында имитациялаушы, қайталаушы алгоритмдер мен бағдарламалар жасау.

Әдістің принципиалдық мүмкіндіктері айтарлықтай үлкен, ол қажет кезінде кез келген күрделіліктегі жүйені бөлшектеу мүмкіндігіне ие. Шектеу болып тек қолданылатын ЭЕМ қуаттылығы және күрделі бағдарламалар кешенін дайындаудың еңбек сыйымдылығы ғана болуы мүмкін.

Аналитикалық тәуелділікті сипаттаушы қуатты математикалық аппаратпен зерттеуге болатын математикалық модельдермен салыстырғанда имитациялық модельдерді әдетте бір реттік, нақты объектіде бір реттік сынауларды ғана жүргізе алады. Соныдықтан да параметрлер арасындағы қажетті тәуелділіктепді алу және зерттеу үшін модельдің көп реттік сыналуы керек және оның ұзақтығы қолданылатын ЭЕМ қуаттлығы мен модельдің өзіндік сипаттамасына байланысты болады.

Имитациялық модельдерді қолдану үшін жүйені зерттеу аналитикалық әдістермен мүмкін болмай, қарапайым зерттеу эксперименттері қандай да бір себептермен мүмкін болмаған жағдайда жасалынады.

Нақты жүйені зерттеу үшін аналитикалық әдіс мүмкін болса да, ЭЕМ мен зерттеушінің уақыт жұмсауы жағынан үнемдеуі мүмкін. АСУ-ды функцияландыру және жасау кезінде пайда болушы көптеген тапсырмалар үшін имитациялық модельдеу кейде зерттеудің мүмкін болатын далғыз әдісі болып табылады.

Имитациялық модельдеу негізінен үш бағытта қолданылады: типтік әдістер мен имитациялық әдістер жасау тәсілдерін жасау; нақты жүйенің имитациялық модельдері бойынша зерттеу дегейі имитациялық модельдер үшін автоматтандырылған бағдарлау құралын жасау.

Имитациялық модельдеуді негізінен келесі қолданыста пайдаланады:

1) оңтайландыру мақсатында күрделі ішкі және сыртқы өзара әсерлесетін динамикалық жүйелерді зерттеуде. Бұл үшін модельде айнымалылардың тәуелдідік заңнамалылылғын зерттеп модельге өзгерістер енгізіп, олардың жүйе тәртібіне әсерін бақылау керек;

2) жүйенің дамуын модельдеу негізінде келешектегі тәртібін болжау үшін;

3) қызметкерлерді екі типте оқыту мақсатында: кейбір технологиялық үрдісті немесе қондырғыны басқарушы операторларды жеке дайындау және күрделі өндірістік экономикалық объектілігін ұжымдық басқарушы тобын үйрету.

Өндірістік үрдіс моделінің түрі белгілі бір деңгейде оның дискретті немесе үзіліссіз екендігіне байланысты. Дискреттік модельдерде айнымалылар имитациялық уақыттың белгілі бір моменттерінде өзгереді. Уақыт айнымалылардың дискреттік өзгерістері кез-келген имитациялық уақыт моментінде немесе белгілі бір моменттерде ғана пайда болатындығына байланысты үзіліссіз және дискретті болып қабылдануы мүмкін. Үзіліссіз модельдерде айнымалылар үзіліссіз болады, ал уақыт моментінде немесе белгілі бір моменттерде ғана пайда болатындығына байланысты үзіліссіз және дискретті болып қабылданады. Екі жағдайда да модельдер уақыт тапсырмасының блогын қарастырады, әдетте тапсырысқа қатысты жылдамдатылған модель уаұытыынң жылжуын туындатады.

Имитациялық модельді жобалау және модельдеуші эксперименттерді жүргізу жалпы жағдайда 1.10 суретте келтірілген бірнеше негізгі кезеңдерден тұруы мүмкін.


1.10 сурет. Өндірістік үрдістердің имитациялық модельдері

Модельденуші жүйенің қандай да бір элементін кескіндеуші компонент сандық немесе логикалық типтегі сипаттамалар кешенімен сипатталады. Өмір сүру ұзақтығына байланысты компоненттер шартты-тұрақты және уақытша деп бөлінеді Шартты-тұрақты компоненттер модельмен жүргізілген барлыө эксперимент уақыты бойында болады, ал уақытшалар – генерацияланады да эксперимент уақытында жйылады. Имитациялық модель компоненттері өз ішінде бірдей сипаттамалар жиынтығына бірақ мәндері әртүрлі класстарға жіктелінеді.

Сипаттамалар мәнінің өзгеруі модельдегі моделденуші жүйе элементтері арасындағы өзара байланыстың нәтижесі модель жағдайының өзгерісіне алып келеді. Модельдеуші эксперимент барыснда мәні өзгеруші сипаттама ауыспалы болады, ал басқа жағдайда бұл параметр деп аталады.Модельдеуші алгоритм модель компоненттері арасындағы функциялды өзара әсерлерінің сипаттамасын көрсетеді. Оны құру үшін модельдеуші жүйенің функциялану үрдісі тізбектес оқиғалар қатарына жіктелінеді, олардың әрқайсысы оның элементтерінің өзара әсерлесуі нәтижесінде жүйе күйі өзгерісін немесе сыртқы орта жүйесіне кіруші сигналдар түріндегі жүйе күйінің өзгерісін көрсетеді. Ерекше жағдайлар алдын ала жоспарланған уақыттарда немесе модельмен эксперимент жүргізу барысында пайда болады. 2-суретте жалпымлама имитациялық модель құрылымы көрсетілген.

1.11 сурет. Имитациялық модельдер
Үзіліссіз өндірістік үрдістерді ∆t принципі бойынша модельдеуде уақыттық интервалдар датчигі модельдеуші алгоритм жұмысы үшін тактілік импульстердінің интервалын көрсетеді. Кездейсоқ және басқарушы блоктар, сонымен қатар бастапқы шарттар кезектік модельдік эксперимент жүргізуде шарттарды қолмен жүргізу үшін қызмет атқарады.

Әрбір модельдеуші объект бойынша имитациялық функционалдық бағдарламалар кешені әрбір ДЛ моментінің аяқталуына объекті күйінің ықтималдығыынң шартты үлестіруін анықтайды. Мүмкін күйлердің кездейсоқ таңдауында бул функционалдық бағдарлама астылармен жүзеге асырылады, ал егер – эксперимент жүргізушімен таңдалынса, басқарушы әсерлер блогында орналасқан бағдарламалармен немесе ағымдық күйден шығардағы бастапқы деректерді әрбір тактіде енгізуімен эксперимен жасаушы тұлғамен жүргізіледі.

Функционалдық бағдарлама әртбір тактідегі технологиялық қондыру параметрлерін берілген бастапқы шарттарға байланысты анықтайды – шикізат сипаттамасы, тағайындалған режим, және қондырғының жұмыс істеу шарты. Технологиялық бөлім моделінен сандық және көлемдік балланс қатынасы қосылуы мүмкін. Барлық блоктар мен бағдарламалар координациясын диспетчер бағдарлама жүзеге асырады.

Дискретт үрдістерді модельдеу кезінде әдетте ерекше күйлер принциптерін қолданады, имитациялық модельдеу құрылымы аз ғана түрде өзгеріске ие болады. Уақыт интервалдарының датчигінің орнына ерекше күйді анықтаушы және келесіге ауысу блогы енгізіледі. Функционалды бағдарлама әрбір жұмыс орнында бір операцияның ауысуын имитациялайды, өңделінетін материалдың сипаттамасы өзгермейді, атаулардың орнына – бөлшектер, түйіндердің орнына өзге түйіндер, және жаңа сипаттамадағы бұйымдар пайда болады. Алайда, жинақтау операциялары аналогты өңдеу операциясымен имитацияланады – операцияға кездейсоқ немесе детерминирленген шығындарды, өндірістік және физикалық сипаттамалар мәнін анықтайды.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База данных защищена авторским правом ©coolnew.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница
Контрольная работа
Курсовая работа
Теоретические основы
Лабораторная работа
Общая характеристика
Теоретические аспекты
Методические указания
Пояснительная записка
Дипломная работа
Федеральное государственное
Методические рекомендации
Рабочая программа
Основная часть
История развития
Общие сведения
Практическая работа
государственное бюджетное
Теоретическая часть
Физическая культура
Направление подготовки
квалификационная работа
Выпускная квалификационная
История возникновения
Краткая характеристика
Самостоятельная работа
Практическое задание
государственное образовательное
Гражданское право
Современное состояние
Название дисциплины
история возникновения
Российская академия
образовательное бюджетное
Общая часть
Финансовое планирование
Методическая разработка
бюджетное учреждение
теоретические основы
прохождении учебной
Конституционное право
Общие положения
Учебное пособие
Понятие сущность
Правовое регулирование
Организация производства
Теория государства
Фамилия студента
Экономическая теория
Документационное обеспечение
Административное право
возникновения денег