Өндірістің ақпараттық технолгиялары заманауи өндірісте көп қолданысқа иестраница10/26
Дата27.11.2018
Размер3.25 Mb.
Название файла1111.doc
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26
3 Экономикалық бөлім
Кәсіпорынның өндірістік негізгі өндірістік қорлары

Негізгі өндірістік қор дегеніміз – бұл өндірістік құралдардың ақша арқылы көрсетілген құны, сондықтан жабдықтарға жұмсалған каржының есебін шығару керек. Бұл жабдықтар саны механикалық цехтың қондырғыларымен анықталған.

Зауыт 35 гектар аумақты алып жатыр. Металл өңдеу, дәл құйма алуға арналған өндіріс, лазерлі және термиялық өңдеу, ұсталық-престік жұмыстар, гальваникалық жамылғы және т.б. цехтарды қосқанда 14-тен астам цехқа иелік етеді. Кәсіпорынның спорт залы, асханасы, медициналық пункті бар.

Ұсталық-престік цехтың ғимаратының құнын есептеп шығару үшін төмендегідей көрсеткіштерді анықтап алу қажет:Цехтың биіктігі 7 м, ауданы 1450 м2 болады. Цехтың жалпы өндірістік ауданын цехтың биіктігіне көбейтсек, цехтың көлемі шығады. Өндірістік ғимараттың 1м2 құны 30 мың теңге болса,онда цехтың құны мына формула бойынша есептеледі:

Fқ= А·Н·П=1450·7·30000=304500000 тг

мұнда Fқ – цехтың құны, мың теңгемен

А – цехтың ауданы, м2

Н – цехтың биіктігі, м

П – цехтың 1 м2 бағасы, тг


1 – кесте - Өндірістік жабдықтар. Бұл цехта 34 білдек қолданылады. Цехта болған жабдықтар


Білдектің атауы

Саны, дана

Алғашқы құны, млн теңге

  1. Ұсталық қалыптау

3

2,5

2 Электромеханикалық баспақ

5

2

3 Фрикциондық баспақ

4

2

4 Соқпалық тоқпақ

5

2

5 Желдеткіш

2

0,5

6 Қосиінді баспақ

6

1,8

7 Майлаушы сорғы

2

1

8 Зімпаралық білдек

2

1,8

9 Ажарлаушы білдек

2

1,5

10 Бұрғылаушы білдек

2

1,5

11 Арқалық кран

1

2,5

Жыл басында негізгі өндіріс қорының бастапқы құны:
НҚж.б.=(3·2,5+5·2+4·2+5·2+2·0,5+6∙1,8+2∙1+2∙1,8+∙1,5+2∙1,5+1∙2,5) = 61,4 млн теңге.
Кәсіпорынның амортизациялық есебі

Ғимараттың жылдық амортизациясы амортизация нормалары мен ғимаратты сатып алуға салынған күрделі қаржы салымына байланысты есептеледі:


теңге
мұнда Салғ. – ғимараттың алғашқы құны, теңге;

NАТ – жылдық амортизациялық төлемдер нормасы, %.


2-кесте - Негізгі өндірістік қорлардың құны және жылдық амортизациялық шығындар

Негізгі өндірістік қордың элементтерінің аталуы

Бастапқы құны,теңге

Амортизациялық жарнаның мөлшері, %

Жылдық амортизациялық жарна, теңге

1 Өндірістік ғимараттар және құрылыстар

403200000

5

20160000

2 Өндірістік жабдықтар

61400000

11

6747252

3 Энергетикалық жабдықтар

2456000

4

98240

4 Аспаптар мен қондырғылар

6140000

17

1040677

5 Бақылау және өлшеуіш аспаптары

30700

13

39870

6 Жүк тасу құралдары

2700000

10

270000

7 Өндірістік және шаруашылық құрал-жабдықтар

61400

15

9303

Барлығы

475988100
28365342

Жұмысшылар мен қызметкерлердің жалақыларының қоры

Өнеркәсіпте жұмысшылар екі топқа бөлінеді – негізгі және көмекші. Негізгі жұмысшылар дайындалып жатқан өнімнің өндіріс процесіне тікелей қатысушылар. Көмекші жұмысшылар өнімді өндіруде тікелей технологиялық процеске қатыспайды, олардың мақсаты негізгі жұмысшыларға қызмет жасау. Бұлар – жөндеушілер, тасымалдаушылар, электриктер, т.б.

Бір жұмысшының нақты жұмыс уақытының қорын анықтаймыз (мереке күндерін қоса есептегенде). Қызметкер 1 айда 24 күн жұмыс істейді. 12 айда күніне 8 сағаттан жұмыс істесе, жылдық уақыт қоры мына формуламен есептелінеді.


УҚ = 12·24·8 = 2304 сағат
1) Негізгі жұмысшылардың еңбек ақылары мына формула бойынша есептейміз.

Енжн·УҚ·Ст=32·2304·600=44236800 теңге


мұнда Жн – негізгі жұмысшылар саны;

УҚ - жылдық жұмыс уақыт қоры, сағатпен;

СТ – разряд бойынша сағаттық тарифтік еңбек ақының мөлшері, теңгемен.

Бір жұмысшының айлық жалақысы және жылдық жалақысы


ЕАЖылдN·УҚ·СТ = 1·2304·600 = 1382400 теңге
мұнда АN - ауысым саны;
ЕААЙ = ЕАжылд/12 =1382400 /12 = 115200 теңге
Жұмысшының жалақысынан ұсталатын әлеуметтік сақтандыру қорына төленетін салым:

ӘСҚ = ЕААЙ·11/100 = 12672 теңге


Жұмысшының жалақысынан ұсталатын зейнетақы қорына төленетін салым.

ЗҚ = ЕААЙ·10/100 = 11520 теңге


Жұмысшының қолына тиетін айлық жалақы мөлшері
ЕАҚТ = ЕААЙ –(ӘСҚ + ЗҚ)= 115200-(12672+11520) = 91008 теңге
2) Көмекші жұмысшылардың еңбек ақылары мына формуламен анықталады:

Екжк·У·Ст=10·2304·500=11520000 теңге

Бір жұмысшының айлық жалақысы және жылдық жалақысы
ЕАЖылдN·УҚ·СТ = 1·2304·500 = 1152000 теңге
мұнда АN - ауысым саны;
ЕААЙ = ЕАжылд/12 =1152000 /12 = 96000 теңге

Жұмысшының жалақысынан ұсталатын әлеуметтік сақтандыру қорына төленетін салым:

ӘСҚ = ЕААЙ·11/100 = 10560 теңге;
Жұмысшының жалақысынан ұсталатын зейнетақы қорына төленетін салым

ЗҚ = ЕААЙ·10/100 = 9600 теңге;


Жұмысшының қолына тиетін айлық жалақы мөлшері.
ЕАҚТ = ЕААЙ –(ӘСҚ + ЗҚ)= 96000-(10560+9600) = 75840 теңге.
3 – кесте - Категориялары бойынша кәсіпорын қызметкерлерінің жалақысы


Жұмысшылар мен қызметкерлердің аталуы

Қызметкер

саны


Орта есеппен әрбір жұмыскерге келетін жалақы, тг

Жалпы жылдық жалақы, теңге

ӘСҚ, теңге

ЗҚ,

Теңге


1 Негізгі өндірістік қызметкерлер

32

91008

1382400

12672

11520

2 Көмекші қызметкерлер

10

75840

1152000

10560

9600

3 Инженерлік –техникалық қызметкерлер

5

83424

1267200

11616

10560

4 Инженер-экономист және есеп шот қызметкерлері

4

86457

1313280

12038

10944

5 Кіші қызметкерлер

2

45504

691200

6336

5760

Барлығы

53630008

572736

Кәсіпорынның экономикалық тиімділігі

Экономикалық көрсеткіштерін есептеу үшін ең алдымен күрделі қаржының мөлшерін анықтап алу қажет. Күрделі қаржы былайша есептеледі:
Кқ=НӨҚ+АҚн=475988100+7876270=483861370 теңге
мұнда НӨҚ-негізгі өндірістік қор, теңгемен;

АҚн-айналым қаражатының нормативі, теңгемен.

Пайданың мөлшерін анықтау үшін мына формуланы қолданамыз:

Р=(П/Өтқ)·100

П=(Р/100)·Өтқ=(20/100) · 65084196 =13016839,2 теңге
мұнда Р-пайдалылықтың нормасы, пайыз;

П-пайданың мөлшері, теңгемен;

Өтқ-толық өзіндік құн, теңгемен.

Өндіріліп отырған өнімнің бағасы:


Б=Өтқ+П=65084196+13016839,2=78101035,2 теңге
Қазіргі уақытта бұйымдарды ақшаға айналдырған кезде мынандай салықтар салынады-қосылған құнға салық сату бағасынан 16 пайыз мөлшерінде, сұранысы мол бұйымдарға 10 пайыз шамасында. Сондықтан өндіріліп отырған бұйымдардың, тауарлардың толық бағасы:
Бт=Б+16%Б=1,16Б=1,16·78101035,2=90597200,832 теңге
Есептік өндірістік пайдалылық (Re) төмендегі формуламен анықталады:
Re=П·100/(НӨҚ+АҚн)= 13016839,2 ·100/483861370=26,47%

Салынған қаржының қайтарымдылығы8 – кесте - Техникалық экономикалық көрсеткіш


Шығындар

65084196 теңге

Экономикалық тиімділік

13016839,2 теңге

Пайдалылық

26,4%

Өтелу мерзімі

5 жылПоделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26


База данных защищена авторским правом ©coolnew.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница
Контрольная работа
Курсовая работа
Теоретические основы
Лабораторная работа
Общая характеристика
Теоретические аспекты
Методические указания
Пояснительная записка
Дипломная работа
Федеральное государственное
Методические рекомендации
Рабочая программа
Основная часть
История развития
Общие сведения
Практическая работа
государственное бюджетное
Теоретическая часть
Физическая культура
Направление подготовки
квалификационная работа
Выпускная квалификационная
История возникновения
Краткая характеристика
Самостоятельная работа
Практическое задание
государственное образовательное
Гражданское право
Современное состояние
Название дисциплины
история возникновения
Российская академия
образовательное бюджетное
Общая часть
Финансовое планирование
Методическая разработка
бюджетное учреждение
теоретические основы
прохождении учебной
Конституционное право
Общие положения
Учебное пособие
Понятие сущность
Правовое регулирование
Организация производства
Теория государства
Фамилия студента
Экономическая теория
Документационное обеспечение
Административное право
возникновения денег