«джерела з історії українського козацтва»Скачать 160.71 Kb.
страница1/5
Дата26.09.2019
Размер160.71 Kb.
Название файлаіндз.docx
Учебное заведениеСхідноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки Факультету історії, політології і національної безпеки
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки

Факультету історії, політології і національної безпеки

Індивідуальне навчально-дослідне завдання на тему:

«ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА»

Виконала:

Студентка 1 курсу групи Іст-11

Шворак Тетяна Володимирівна

Викладач:

Каліщук Оксана Миколаївна

Кандидат історичних наук, доцент

Луцьк 2018Вступ. Джерельна база історії козацтва є деформованою, вона дійшла до нашого часу з великими втратами. Збереглися переважно джерела іноземного походження, створені особами чи установами, які здебільшого були вороже налаштованими щодо козацтва. Архів Старої Січі знищений; його незначні рештки (головним чином дипломатичне листування) розпорошені по архівосховищах Росії (Москва, Петербург), Польщі (Варшава, Краків), Туреччини (Стамбул), Швеції (Стокгольм) тощо. Кращою є ситуація з архівом Коша Нової Запорозької Січі, хоча його документація стосується періоду кінця XVII – XVIII ст., переважно 1734–1775. Головним типом джерел з історії українського козацтва є письмові, котрі поділяються на два види – документальні і наративні, або ж розповідні.

Основна частина. Актові документи . Документи й матеріали, що утворилися внаслідок функціонування органів влади Гетьманщини, – це передовсім тексти мирних договорів, у яких йшлося про Запорозьку Січ (польсько-турецькі мирні договори 1617, 1621, 1623, 1640 та ін.; Андрусівський мир 1667, «Вічний мир» 1686). Сюди ж можна віднести і різноманітні документи дипломатичного характеру (посольські донесення, «статейні списки» московських дипломатів, особливо посольств на Січ, дипломатичне листування, матеріали, що стосуються прийому запорозьких посольств). У «Донських справах», що зберігаються у Російському державному архіві давніх актів у Москві, є чимало даних про взаємовідносини між Військом Донським та Військом Запорозьким у XVI – XVII ст. У сотнях томів архіву Великого князівства Литовського («Литовської метрики») міститься ряд важливих даних, що стосуються історії козацтва XVI – XVII ст. Взагалі документи судово-адміністративних і фінансових органів сусідніх держав як джерела до історії козацтва вивчалися явно недостатньо. Тим часом тут є значні потенційні можливості, зокрема чимало даних про втечі української людності на Січ, національно-визвольну боротьбу українського народу в XV – XVIII ст., про переселення козаків на Слобожанщину, про втечі колишніх запорожців за Дунай і на Кубань. Інвентарі й люстрації, що проводилися в Речі Посполитій, особливо в Київському воєводстві, дозволяють встановити місця козацьких уходів, починаючи з 1550; вони є цінним джерелом з історії реєстрового козацтва. Проміжне місце між документальними і наративними джерелами займають епістолярії. Крім власне січового листування, важливим джерелом до історії козацтва є кореспонденція гетьманів України (в першу чергу І. Самойловича, І. Мазепи, П. Орлика), королів Речі Посполитої (Стефана Баторія, Сиґізмунда ІІІ, Яна ІІІ Собеського та інших), російських царів (Петра І, Катерини ІІ), кримських ханів (Мухамед-Ґірея ІІІ, Іслам-Ґірея ІІІ, Мухамед-Ґірея IV). Значний комплекс даних щодо козацтва міститься у листах коронних гетьманів (С. Жолкевського, Я. Замойського, С. Конєцпольського), папських нунціїв, італійських дипломатів (Ф. і Д. Руджієрі, А. і Є. Ліппомано). З численних колись документів П. Конашевича (Сагайдачного) збереглося всього 4, Я. Нероди (Бородавки) – 2, С. Кішки – 7. Лише документація І. Сірка складає певний виняток (понад 40), причому це листи, писані ним до гетьманів України, російських царів, кримських ханів. Документація Б. Хмельницького складає понад 500 універсалів та листів. У невеликій кількості збереглися інструкції, дані Кошем його послам на сейми Речі Посполитої, до російських царів, тексти мирних переговорів та угод, укладених Січчю з іншими державами, наприклад «Ординація Війська Запорозького реєстрового» 1638, козацько-татарський договір 1625. У козацькому середовищі складалися і реєстри Війська Запорозького, котрі затверджувалися королем і сеймом Речі Посполитої.

Архів Коша Війська Запорізького – це комплекс джерел, що утворився внаслідок діяльності Коша Нової Запорозької Січі і особливо Військової канцелярії Війська Запорозького Низового. Після ліквідації Січі (1775) її архів було конфісковано російською владою. Частину цього архіву було вивезено до Петербурга, де вона, за деякими даними, і нині зберігається, хоча точно невідомо, в якій саме архівній установі. Іншу частину архіву було вивезено до фортеці Св. Єлизавети (Єлисаветград), згодом до Катеринослава, а в 40-х рр. ХІХ ст. – до Одеси. Тут його вперше активно використав А. О. Скальковський: після його смерті й інші дослідники дістали доступ до цього зібрання, були надруковані окремі документи. У 1931 архів було перевезено до Харкова, потім до Златоуста, нарешті (з 1944), він склав фонд № 229 Центрального державного історичного архіву України у Києві (365 справ, які охоплюють 1713–76, а почасти і більш ранній час). В радянський період було здійснено кілька спроб видати даний джерельний комплекс, але через штучні заборони вдалося видрукувати лише опис фонду (1931). Тільки в наші дні почала здійснюватися суцільна публікація справ фонду 229. Архів Коша Нової Запорозької Січі є унікальним зібранням джерел з історії запорозького козацтва, різноманітних за формою, походженням, тематикою, інформаційними можливостями. Це насамперед внутрішня документація Коша: універсали, накази, листи, переписи населення і майна, реєстри шкод, заподіяних пошестями чи ординськими наскоками, тощо. Чимало джерел стосується листування Коша з Гетьманщиною, є тут чимало документів, що вийшли з-під пера керівників Гетьманщини (гетьмани І. Мазепа, П. Орлик, Д. Апостол, К. Розумовський, полковники, генеральна старшина). Крім документів українського походження, є документи російські (імператорські укази та грамоти, накази й розпорядження, ордери командування російських військ, Сенату, Синоду), польські, турецькі й кримсько-татарські. Матеріали Архіву Коша Нової Запорозької Січі (ф. 229) дозволяють всебічно висвітлити історію Нової Січі, її устрій, функціонування органів влади, особливості її військового ладу та військового мистецтва, принципи комплектування Війська Запорозького, нарешті, біографії багатьох запорожців, особливо з-поміж старшини. Вони дозволяють також простежити хід заселення та освоєння запорожцями Південної України, заснування ними хуторів, сіл і міст, спорудження православних храмів. Ці матеріали проливають світло на динаміку зростання чисельності міст і сіл, походження топонімів, систему господарювання на землях Січі, лісокористування, природоохоронні заходи Коша. Є чимало даних про участь запорожців у національно-визвольних рухах українського народу, насамперед у гайдамацькому, боротьбу Коша проти колоніальної політики Російської імперії, втечі кріпаків на Січ тощо. Дуже багато джерел стосуються прикордонних конфліктів, взаємовідносин із сусідніми державами, дипломатичних відносин, діяльності розвідки і особливо ролі запорожців у російсько-турецьких війнах 1735–1739 і 1768–1774. Матеріали А. К. Н. З. С. є надзвичайно цінним джерелом з історії всієї Східної та Південної-Східної Європи.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©coolnew.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница
Контрольная работа
Курсовая работа
Теоретические основы
Лабораторная работа
Методические указания
Общая характеристика
Рабочая программа
Теоретические аспекты
Пояснительная записка
Дипломная работа
Методические рекомендации
Практическая работа
Федеральное государственное
История развития
Основная часть
Общие сведения
Направление подготовки
государственное бюджетное
Теоретическая часть
Учебное пособие
Самостоятельная работа
Физическая культура
Методическая разработка
История возникновения
Краткая характеристика
квалификационная работа
Выпускная квалификационная
Практическое задание
государственное образовательное
бюджетное учреждение
Гражданское право
Название дисциплины
образовательное бюджетное
Российская академия
Общие положения
образовательная организация
Понятие сущность
Уголовное право
теоретические основы
Общая часть
история возникновения
прохождении учебной
Современное состояние
Финансовое планирование
Финансовое право
Правовое регулирование
Фамилия студента
Техническое задание
Методическое пособие
Государственное управление
Документационное обеспечение